NO EN Logg inn

Cluster Computing

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Cluster Computing

p-ISSN:

1386-7857         Periode: [1998 .. ]

e-ISSN:

1573-7543         Periode: [2002 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Nederland

URL:

https://www.springer.com/journal/10586/

Forlag:

Springer

ITAR-kode:

3397

NPI Fagfelt:

IKT

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Springer Nature
61 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Diakonhjemmet sykehus
Folkehelseinstituttet
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Meteorologisk institutt
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 24.01.24: Tidsskriftet beholder nivå 1, etter råd fra publiseringskomiteen.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 1
2023 1
2022 1 0.9 2.1455
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.3125 0.5976
2018 1 0.2 0.5814
2017 1 0.375 0.6547
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.1389 0.1389
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Problematic paper screener har identifisert 50 artikler med problematisk innhold. Dette er artikler som innholder "tortured phrases" (meningsløst innhold) og/eller som siterer artikler uten relevans.
Slikt innhold er en klar indikasjon på at artiklene er fabrikerte.

Oversikt over problematiske artikler:
https://dbrech.irit.fr/pls/apex/f?p=9999:3:::NO:::


Redaksjonen manglel tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen, når så mange artikler helt ukritisk publiseres. Man kan ikke stole på et slikt tidsskrift.

Jeg anbefaler at tidsskriftet listes i kategori X.
The journal "Cluster Computing" with ISSN 1386-7857 has been flagged for significant issues, including 50 articles with problematic content identified by a "Problematic paper screener." The problems include "tortured phrases" and quoting irrelevant articles, suggesting potential fabrication. As it is being ranked 1 in Denmark , 1 in Finland, and Q2 in SJR, the identified lack of quality control by the editors raises concerns about the journal's credibility. Consider evaluating the peer-review process, editorial oversight, publication ethics, impact factor, and relevance of published articles. Based on the identified issues and considering the high rankings, a recommendation has been made to downgrade the journal to level 1, pending specific criteria clarification. Next year further evaluation will be done for category x?

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk