NO EN Logg inn

Expert Systems

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Expert Systems

p-ISSN:

0266-4720         Periode: [1984 .. ]

e-ISSN:

1468-0394         Periode: [1984 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/146803[..]

Forlag:

John Wiley & Sons

ITAR-kode:

8538

NPI Fagfelt:

IKT

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Wiley
66 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
PRIO - Institutt for fredsforskning
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 24.01.24: Tidsskriftet beholder nivå 1, etter råd fra publiseringskomiteen.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2025 1
2024 1
2023 1
2022 2 2.0667 12.0081
2021 2 2.3 12.4303
2020 2 1.5 5.7577
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.5 0.5
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
En tidligere stipendiat er mistenkt for å ha publisert et trettitalls tulleartikler, en av dem i et spesialnummer av dette nivå 2-tidsskriftet. Både denne artikkelen og flere andre i samme spesialnummer ser ut til å holde tvilsom kvalitet: https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14680394/2022/39/10
Ikke helt åpenbart for meg hvilke "tulleartikler" det her henvises til?
Sammen med fagorganet for IKT har vi besluttet å sette tidsskriftet på nivå X. Det vil si at vi ønsker innspill fra brukerne våre som gjerne har erfaring med tidsskriftet.

Dersom en publiserer vitenskapelige artikler i tidsskriftet mens det står på nivå X, kan en fortsatt få publiseringspoeng.

I første omgang vil vi la tidsskriftet stå på nivå X frem til vedtaksmøtet i oktober.
Hei,

Takk for innspill.
Jeg setter tidsskriftet opp som sak til neste vedtaksmøte med Arbeidsutvalget for det Nasjonale publiseringsutvalget, som er i juni.

Da det er fagorganene som har ansvar for å gjennomføre nominering til og fra nivå 2, er det mulig at tidsskriftet ikke vil få et endelig vedtak om nivå før i forbindelse med høstens nomineringsprosess for nivå 2.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Kanalen foreslås til oppgradering pga. god impakt med positiv trend, og økende betrydning av kunnskapsbasert AI i de siste årene. Publiseringsutvalg IKT, november 2018
We request that the journal Expert Systems (1468-0394) is updated to a Nivå 2 journal due to it being a highly relevant journal for Expert Systems in Artificial Intelligence. This journal has an impact factor of 1.43.
Note that the correct URL of the journal should be: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14680394

The Nivå system is supposed to reflect the importance of a journal, and there are several other Nivå 2 journals that have a significantly weaker impact factor. We suggest Journal of Logical and Algebraic Methods in Programming 2 2352-2216 https://www.journals.elsevier.com/journal-of-logical-and-algebraic-methods-in-programming to be moved from Nivå 2 to Nivå 1. This journal has an impact factor of 0.692.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk