NO EN Logg inn

BioMed Research International

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

BioMed Research International

p-ISSN:

2314-6133         Periode: [2012 .. ]

e-ISSN:

2314-6141         Periode: [2013 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://www.hindawi.com/journals/bmri/

Forgjengere:

Journal of Biomedicine and Biotechnology

Forlag:

Hindawi Limited

ITAR-kode:

1023978

NPI Fagfelt:

Biomedisin

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Wiley
66 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
PRIO - Institutt for fredsforskning
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 23.01.24: Tidsskriftet settes ned til null, da tidsskriftet har vært ca. et halvt år på nivå X, uten at det er registrert innspill til fordel for tidsskriftet.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2025 0
2024 1
2023 1
2022 1 0.05 0.325
2021 1 0.0625 0.4914
2020 1 0.4 1.2102
2019 1 1.1286 1.5168
2018 1 1.7333 3.7273
2017 1 1.3048 2.9752
2016 1 1.6381 2.6562
2015 1 4.2897 8.4905
2014 1 6.3255 6.3255
2013 1 0.725 0.725
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Dette tidsskriftet ble nylig fjernet fra Web of Science, sammen med 18 andre tidsskrifter fra Hindawi:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L-y_mTobxMaUsJSHltxqY2VabCsLbNkcWhAS_nbimH8/edit#gid=200666333

Kilde:
https://retractionwatch.com/2023/03/21/nearly-20-hindawi-journals-delisted-from-leading-index-amid-concerns-of-papermill-activity/

Dette er et meget dårlig tegn og jeg håper HK-dir følger opp. Håpet mitt er at HK-dir og kanalregisteret i fremtiden vil være førende, og raskere med å fjerne useriøse tidsskrifter. Problemet med useriøse tidsskrifter og forlag er et økende problem og det er behov for mer effektive virkemidler for å stanse feilinformasjon innen vitenskapelige publisering.
I en analyse av innhold av den uvanlige frasen "The data used to support the findings of this study are included within the article", scorer dette tidsskriftet svært høyt. Hele 894 artikler ble identifisert for å inneholde denne frasen under Data availability. Artiklene er publisert i perioden 2018-2023, og det er stor overvekt av artikler fra Kina.

Enkelte av de identifiserte artiklene er riktig nok oversiktsartikler, hvor en slik frase kan forsvares.

Publisering av et så stort antall artikler med denne uvanlige og feilaktige frasen (all data er definitivt ikke presentert, dersom studiet har vært gjennomført på en vitenskapelig korrekt måte) er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold. Mange av artiklene er knyttet til Kina, som har et stor problem med de såkalte papirmøllene som genererer falske artikler i stort omfang.

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler (doi):
10.1155/2021/7269237
10.1155/2020/2618260
10.1155/2020/9765162
10.1155/2021/3416643
10.1155/2021/8888948
10.1155/2022/1569656
10.1155/2021/9385293
10.1155/2021/6388492
10.1155/2021/8826586
10.1155/2021/6673852
10.1155/2021/9920189
10.1155/2022/8282624
10.1155/2022/9421738
10.1155/2022/3475325
10.1155/2021/6661860
10.1155/2022/1132399
10.1155/2021/9953664
10.1155/2020/6472456
10.1155/2020/5182164
10.1155/2020/4189621
10.1155/2022/8131531
10.1155/2021/5597758
10.1155/2022/5718923
10.1155/2021/6628139
10.1155/2022/7300303
10.1155/2022/2214411
10.1155/2021/5544188
10.1155/2021/6679082
10.1155/2020/2594161
10.1155/2020/2150182
10.1155/2020/1572841
10.1155/2020/5403904
10.1155/2020/8241637
10.1155/2020/4147803
Dette tidsskriftet mangler tydeligvis elementære rutiner for vurdering av manuskripter.
Det har publisert en rekke artikler som inneholder såkalte "tortured phrases", som gjør innholdet uforståelig. Dette er en velkjent teknikk for å unngå plagiarismedeteksjon:

Se oversikt her:
https://dbrech.irit.fr/pls/apex/f?p=9999:24:::NO:::

Videre har tidsskriftet publisert en rekke artikler i spesialutgaver, hvor artiklenes innhold mangler enhver tilknytning til temaet. Eks: for spesialutgaven "Molecular Biomarkers in the Prediction, Diagnosis, and Prognosis of Neurodegenerative Diseases":

Solitaire™ Stent Thrombectomy System in the Treatment of Acute Lower-Limb Ischemia: Comparisons in Safety and Effectiveness with Conventional Catheter-Directed Thrombolysis Therapy
Biomed Research International (2022); doi: 10.1155/2022/6997221

Astragalus membranaceus and Salvia miltiorrhiza Ameliorate Hypertensive Renal Damage through lncRNA-mRNA Coexpression Network
BioMed Research International (2022); doi: 10.1155/2022/3002353

Vacuum Sealing Drainage for Primary Thoracolumbar Spondylodiscitis: A Technical Note
BioMed Research International (2022); doi: 10.1155/2022/9248972

Tidsskriftet godtar tydeligvis også at forfattere ikke vil gjøre forskningsdata tilgjengelige, eks fra Rehman AU et al., 2022; https://doi.org/10.1155/2022/7076508.

"Data Availability

The data was generated from record of the survey conducted during the field visit on hard paper; therefore, it cannot be converted into soft form to be available online."

Jeg anbefaler at dette tidsskriftet listes i kategori X.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk