NO EN Logg inn

Energy Reports

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Energy Reports

e-ISSN:

2352-4847         Periode: [2015 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Nederland

URL:

http://www.journals.elsevier.com/energy-reports/

Forlag:

Elsevier

ITAR-kode:

1024559

NPI Fagfelt:

Energi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Elsevier
62 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 24.01.24: På vedtaksmøtet med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget 19.01.24, bestemte vi at tidsskriftet beholder nivå 1.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 1
2023 1
2022 1 7.7667 10.5138
2021 1 5.6595 8.306
2020 1 2.0333 4.4018
2019 1 0.25 0.65
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 0 0.0 0.0
2014 0 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
This particular journal boasts high quality, holding a commendable rank of 55 out of 119 in the Energy and Fuels field according to the Journal Impact Factor (JCR). Notably, it enjoys international recognition and features an esteemed editorial board with members of distinguished scientific backgrounds. Given these attributes, it is reasonable to classify it as at least a level 1 qualification, and there is potential for it to be considered at an even higher level in the future. I find it puzzling that it is currently categorized as scientific level X. I kindly urge you to reconsider this classification with a positive perspective. Thank you.
The peer review process for my paper was very extensive ( a series of 3 revisions were required) before publication. The reviewers were very professional and their comments helped me to improve the quality of the manuscript. The comments were very logical, and carefully constructed, with some degree of disagreements. However, after three revisions, I was successful in defending my results and got a chance to publish in this journal. My experience with the Energy Reports review process has been long, and challenging which helped a lot to get the paper to reach the scientific communities. Therefore, I believe that the Energy Reports journal deserves its place in Level 1 of the scientific community across Norway. Thank you.
The peer review process of the Energy reports is very positive. It really help us to improve the manuscript. Also, regarding the data availability, it depends upon the authors. Alot of researchers even from different countries share the data. So, this is not a valid basis to keep the Energy reports in Level X. I support that it should be reinstated to Level 1.
Thanks
I have found the peer review process at Energy Reports to be exceptionally helpful and constructive. The feedback provided by the reviewers was insightful and played a crucial role in improving the quality of my manuscript. The constructive criticism, coupled with the suggestions for enhancement, greatly contributed to the overall improvement of my work .Overall, my experience with Energy Reports has been positive, and I believe that the journal deserves its place in the scientific community. I support the efforts to reinstate Energy Reports to scientific level 1 on the Norwegian Register.
I en analyse av innhold av frasen "The authors do not have permission to share data", scorer dette tidsskriftet høyt. Hele 142 artikler ble identifisert for å inneholde denne frasen under Data availability. Alle artiklene er publisert i 2022 og I all hovedsak er de fra Kina.

Dette er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler. Det viser at tidsskriftet mangler den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelige.

Eks. på identifiserte artikler (doi):
10.1016/j.egyr.2022.10.354
10.1016/j.egyr.2022.10.031
10.1016/j.egyr.2022.11.083
10.1016/j.egyr.2022.10.419
10.1016/j.egyr.2022.08.056
10.1016/j.egyr.2022.10.224
10.1016/j.egyr.2022.10.068
10.1016/j.egyr.2022.11.084
10.1016/j.egyr.2022.10.099
10.1016/j.egyr.2022.08.141
10.1016/j.egyr.2022.10.332
10.1016/j.egyr.2022.10.174
10.1016/j.egyr.2022.09.149
10.1016/j.egyr.2022.08.167
10.1016/j.egyr.2022.10.136
10.1016/j.egyr.2022.10.098
10.1016/j.egyr.2022.08.144
10.1016/j.egyr.2022.08.135
10.1016/j.egyr.2022.10.352
10.1016/j.egyr.2022.10.389
10.1016/j.egyr.2022.08.196
Problematic paper screener har identifisert 10 artikler for innhold av "tortured phrases" (meningsløst innhold) og/eller referanser til artikler uten relevans. Dette er et tegn på at artiklene er fabrikerte:

https://dbrech.irit.fr/pls/apex/f?p=9999:3

Videre så scorer tidsskriftet høyt i en analyse hvor det søkes etter frasen "The data that has been used is confidential". Hele 138 artikler ble funnet å inneholde denne frasen under Data availabiliy statement (se noen eksemper nedenfor). Artiklene bærer preg av dårlig kvalitet

Dette viser med all tydelig hvor useriøst dette tidsskriftet er, og hvor lite Elsevier gjør for å være en ansvarlig aktør.

Flommen av useriøse artikler i en stor mengde tidsskrifter fra Elsevier og andre forlag kan ikke fortsette og det må tas snarlige grep. Dette må bli hovedprioritet innen Hk-dir. Store offentlige summer blir sløst bort på å finansiere denne organiserte feilinformasjonen innen vitenskapen.

Jeg ber om at dette tidsskriftet så snart som mulig blir listet i kategori X.

Eks. på artikler som inneholder frasen "The data that has been used is confidential" (doi):
10.1016/j.egyr.2022.08.166
10.1016/j.egyr.2022.10.254
10.1016/j.egyr.2022.10.221
10.1016/j.egyr.2022.11.123
10.1016/j.egyr.2022.10.276
10.1016/j.egyr.2022.09.163
10.1016/j.egyr.2022.10.353
10.1016/j.egyr.2022.11.122
10.1016/j.egyr.2022.08.074
10.1016/j.egyr.2022.07.100
10.1016/j.egyr.2022.08.197
10.1016/j.egyr.2022.08.073
10.1016/j.egyr.2022.11.011
10.1016/j.egyr.2022.11.035
10.1016/j.egyr.2022.10.438
10.1016/j.egyr.2022.08.156
10.1016/j.egyr.2022.10.285
10.1016/j.egyr.2022.11.134
10.1016/j.egyr.2022.10.212
10.1016/j.egyr.2022.10.184
10.1016/j.egyr.2022.11.098

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk