NO EN Logg inn

Neuroscience Letters

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Neuroscience Letters

p-ISSN:

0304-3940         Periode: [1975 .. ]

e-ISSN:

1872-7972         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Nederland

URL:

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0[..]

Forlag:

Elsevier

ITAR-kode:

11885

NPI Fagfelt:

Nevrologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Elsevier
62 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 24.01.24: Tidsskriftet fortsetter på nivå X til neste vedtaksmøte, så vi kan fange opp ev. nye innspill på tidsskriftet som del av vurderingsgrunnlaget.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 X
2023 1
2022 1 0.1 0.5307
2021 1 0.2917 1.4367
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 2.3294 4.5502
2017 1 0.9306 1.8931
2016 1 0.0476 0.4333
2015 1 0.0833 0.4914
2014 1 0.5972 0.5972
2013 1 0.4762 0.4762
2012 1 0.88 0.88
2011 1 0.41 0.41
2010 1 2.56 2.56
2009 1 2.2 2.2
2008 1 1.8 1.8
2007 1 0.66 0.66
2006 1 0.5 0.5
2005 1 3.15 3.15
2004 1 0.79 0.79
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Dette tidsskriftet har nylig korrigert en artikkel med åpenbar falsifisert data:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030439402300112X
https://pubpeer.com/publications/A2C3D2C218FBEAF7E3C2D651C73C0B

Redaktøren for tidsskriftet svarer ikke på henvendelser vedrørende en fabrikkerte artikkel:
https://forbetterscience.com/2023/09/29/schneider-shorts-29-09-2023-the-requested-page-could-not-be-found/

Videre har tidsskriftet vært infiltrert av artikkelmøller og tvilsomme spesialnumre, hvor det tilsynelatende har vært lite kvalitetskontroll i redaksjonen:
https://www.sciencedirect.com/journal/neuroscience-letters/special-issue/10784KF2JTH

Tidsskriftet har et høyt innslag av forfattere fra Kina og Iran, hvor artikkelmøllene er svært aktive.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk