NO EN Logg inn

Computers and Electrical Engineering

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Computers and Electrical Engineering

p-ISSN:

0045-7906         Periode: [1973 .. ]

e-ISSN:

1879-0755         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia
USA

URL:

https://www.sciencedirect.com/journal/computer[..]

Forlag:

Elsevier

ITAR-kode:

7762

NPI Fagfelt:

IKT

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Elsevier
62 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 19.02.24: Tidsskriftet settes under diskusjon (nivå X), grunnet bekymringsmelding. Publiseringer i tidsskriftet kan fortsatt gi publiseringspoeng.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 X
2023 1
2022 1 1.8826 4.3341
2021 1 0.5 1.8128
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 1.0 1.0
2017 1 0.3333 0.7506
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.67 0.67
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Problematic Paper Screener har identifisert 13 artikler som inneholder "tortured phrases" (meningsløst innhold) eller referanser til artikler uten relevans. De fleste av disse er publisert i 2022.

Videre er flere artikler som inneholder tvilsomme referanser nyig blitt kommentert på PubPeer:
Eks.
https://pubpeer.com/publications/F34AE6236ED34265DA00D7F5CA0C61#1
https://pubpeer.com/publications/3A400DFF106544F4678BECC96B20EA#1
https://pubpeer.com/publications/7DE73AEB0886F4077A354D6226AC8A#1
https://pubpeer.com/publications/C206F1110FB4F995EC7B97AFD47E18#1

I en analyse av innhold av frasene "No data was used for the research described in the article", "The authors do not have permission to share data", og "The data that has been used is confidential", scorer dette tidsskriftet høyt. Henholdvis 107, 20 og og 15 artikler ble identifisert for å inneholde disse frasene under Data availability. Alle artiklene er publisert i 2022 og de fleste har tilhørighet til Kina og India.

Disse uvanlige og selvmotsigende frasen (de identifiserte artiklene er i all hovedsak orginalartikler som inneholder data, det er ingen grunn til at resultatene er konfidensielle eller at de ikke skal deles), og det store antallet artikler på kort tid fra samme region, er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold.

Dette viser at tidsskriftet mangler den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eks på identifisert artikler (doi):
10.1016/j.compeleceng.2022.108276
10.1016/j.compeleceng.2022.108230
10.1016/j.compeleceng.2022.108352
10.1016/j.compeleceng.2022.108166
10.1016/j.compeleceng.2022.108260
10.1016/j.compeleceng.2022.108351
10.1016/j.compeleceng.2022.108377
10.1016/j.compeleceng.2022.108404
10.1016/j.compeleceng.2022.108435
10.1016/j.compeleceng.2022.108395
10.1016/j.compeleceng.2022.108316
10.1016/j.compeleceng.2022.108463
10.1016/j.compeleceng.2022.108367
10.1016/j.compeleceng.2022.108323
10.1016/j.compeleceng.2022.108299
10.1016/j.compeleceng.2022.108433
10.1016/j.compeleceng.2022.108223
Journalen har en Impact Factor på 1.570 og bør derfor oppgraderes til Nivå 2, se https://www.journals.elsevier.com/computers-and-electrical-engineering/ Det finnes flere andre tidsskrifter med lavere impact som er på Nivå 2.
Mvh Jim Tørresen
Universitetet i Oslo

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk