NO EN Logg inn

Physica status solidi (b)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Physica status solidi (b)

p-ISSN:

0370-1972         Periode: [1971 .. 2017]

e-ISSN:

1521-3951         Periode: [2001 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Tyskland

URL:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15213951

Forlag:

Wiley-VCH

ITAR-kode:

1668

NPI Fagfelt:

Fysikk

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Wiley
68 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NTNU Samfunnsforskning AS
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
PRIO - Institutt for fredsforskning
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Wiley Gull
33 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Institutt for samfunnsforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Nofima
Nord Universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
OsloMet - Storbyuniversitetet
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestre Viken HF
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 19.02.24: Tidsskriftet settes under diskusjon (nivå X), grunnet bekymringsmelding. Publiseringer i tidsskriftet kan fortsatt gi publiseringspoeng.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 X
2023 1
2022 1 0.0 0.0
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.4286 0.8667
2019 1 0.9333 1.6541
2018 1 1.3333 1.5774
2017 1 1.2222 2.3015
2016 1 0.0 0.0
2015 1 1.1429 1.4914
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.2857 0.2857
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 2.17 2.17
2009 1 0.28 0.28
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.17 0.17
2005 1 1.17 1.17
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
I en analyse av innhold av den uvanlig frasen "Research data are not shared", scorer dette tidsskriftet høyt. Hele 178 artikler ble identifisert for å inneholde denne frasen under Data availability. Alle artiklene er publisert i perioden 2021-2022, og det er stor overvekt av artikler fra Kina og Midtøsten.

Det tas forbehold om at enkelte av de identifiserte artiklene kan være oversiktsartikler, hvor en slik frase kan forsvares, men det store flertallet av artiklene er orignalartikler.

Publisering av et så stort antall artikler med denne uvanlig og uvitenskapelige frasen er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold. Kina og Midtøsten har et stor problem med såkalte papirmøllene, som genererer falske artikler i stort omfang.

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler (doi):
10.1002/pssb.202000515
10.1002/pssb.202100469
10.1002/pssb.202100231
10.1002/pssb.202100125
10.1002/pssb.202200184
10.1002/pssb.202100638
10.1002/pssb.202100624
10.1002/pssb.202100500
10.1002/pssb.202100128
10.1002/pssb.202100442
10.1002/pssb.202100248
10.1002/pssb.202200251
10.1002/pssb.202100203
10.1002/pssb.202000428
10.1002/pssb.202100628
10.1002/pssb.202200042
10.1002/pssb.202100416
10.1002/pssb.202200040
10.1002/pssb.202100659
10.1002/pssb.202100325
10.1002/pssb.202000633
10.1002/pssb.202100496
10.1002/pssb.202100101
10.1002/pssb.202200558
10.1002/pssb.202000539
10.1002/pssb.202100003
10.1002/pssb.202100440

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk