NO EN Logg inn

Synthetic Communications

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Synthetic Communications

p-ISSN:

0039-7911         Periode: [1971 .. ]

e-ISSN:

1532-2432         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://www.tandfonline.com/journals/lsyc20

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

13363

NPI Fagfelt:

Kjemi og materialteknologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 1 dag siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Taylor & Francis
68 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Ansgar høyskole
Ansgar høyskole
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Chr. Michelsen Institute
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets høgskole
Handelshøyskolen BI
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Institutt for samfunnsforskning
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
NLA Høgskolen
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
NTNU Samfunnsforskning AS
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
PRIO - Institutt for fredsforskning
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statistisk sentralbyrå
Statped
Sykehuset Østfold HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Vestlandsforsking
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 23.01.24: Tidsskriftet settes til under diskusjon (nivå X), etter råd fra publiseringskomiteen.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 X
2023 1
2022 1 0.0 0.0
2021 1 0.0 0.0
2020 1 1.0 1.0
2019 1 0.5 0.9192
2018 1 1.0 1.0
2017 1 2.0 2.0
2016 1 1.0 1.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 2.0 2.0
2013 1 4.2917 4.2917
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.8 0.8
2010 1 0.5 0.5
2009 1 2.8 2.8
2008 1 1.16 1.16
2007 1 3.313 3.313
2006 1 0.99 0.99
2005 1 1.08 1.08
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Dette tidsskriftet har publisert en rekke artikler med irrelevante referanser, og hvor det ser ut som de benytter ferdige templater for referansene.

Videre er det også identifiserte artikler hvor medforfatteres identitet er tvilsom.

Det er også mistenkelig at stort sett alle artikler publisert i senere tid er fra institusjoner i Kina eller Midtøsten (jeg har ikke tilgang til de nyeste artiklene).

Her en noen eksempler på svært problematiske artikler fra 2021, som skulle vært fanget opp med enkle kontrollrutiner:

https://pubpeer.com/publications/7702A5370A3A428809C77613B649D9#1
https://pubpeer.com/publications/24085DC0BD95212011ED1CF03CCA53#4
https://pubpeer.com/publications/457F075FC0DE2120100BF8BB8C9258#2
https://pubpeer.com/publications/06A365B1928DAC0E56D05B7B5E339B#2
https://pubpeer.com/publications/39B71EA653B5D69A6CBDE1E33145E5#2
https://pubpeer.com/publications/BAD5E9318C1A6B45B53AED0AF16E23#3
https://pubpeer.com/publications/735636316CEB3D0663D776A3D28244#2
https://pubpeer.com/publications/7194879074F03C1C163001853E9F81#3

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk