NO EN Logg inn

Arabian Journal of Geosciences

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Arabian Journal of Geosciences

p-ISSN:

1866-7511         Periode: [2008 .. ]

e-ISSN:

1866-7538         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Tyskland

URL:

http://link.springer.com/journal/12517

Forlag:

Springer

ITAR-kode:

1022878

NPI Fagfelt:

Geovitenskap

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 1 dag siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Springer Nature
64 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Diakonhjemmet sykehus
Folkehelseinstituttet
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Meteorologisk institutt
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NTNU Samfunnsforskning AS
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 19.02.24: Tidsskriftet settes under diskusjon (nivå X), grunnet bekymringsmelding. Publiseringer i tidsskriftet kan fortsatt gi publiseringspoeng.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 X
2023 1
2022 1 0.25 0.65
2021 1 0.4 0.8222
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 1.0 1.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.1429 0.1429
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Nylig publisert artikler i dette tidsskriftet:

"Detection of rare earth elements in groundwater based on SAR
imaging algorithm and fatigue intervention of dance training"
doi: 10.1007/s12517-021-08021-2

"BP neural network–based detection of soil and water structure
in mountainous areas and the mechanism of wearing fatigue
in running sports"
doi: 10.1007/s12517-021-07215-y

Andre:
https://retractionwatch.com/wp-content/uploads/2021/11/Arabian-Journal-of-Geosciences-retractions.pdf

Et tidsskrift som publiserer dette våset har ingen ting i vitenskapen å gjøre. Det er forunderlig at det fremdeles fremstår som et legitimt tidsskrift for norske forskere.
Dette tidsskriftet har blitt identifisert som useriøst gjennom et automatisert søk for såkalte "tortured phrases". Se vedlagt analyseoversikt:

https://dbrech.irit.fr/pls/apex/f?p=9999:26:::NO:::

Springer Nature har riktignok gjennomført annulering av hundrevis av artikler, men jeg mener det må være konsekvenser for en slik useriøs drift med total mangel på redaksjonell kontroll. Jeg mener derfor at dette tidsskriftet må settes i kategori X.
Takk for informasjon.
Tidsskriftet følges opp på neste vedtaksmøte.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Arabian Journal of Geosciences har massepublisert en rekke helt uforståelige artikler gjennom en lang periode. Vennligst se link:
https://link.springer.com/search?facet-journal-id=12517&facet-content-type=%22Article%22&query=retraction&sortOrder=newestFirst&date-facet-mode=between&facet-start-year=2021&previous-start-year=2013&facet-end-year=2022&previous-end-year=2022

Hele 346 artikler ble trukket tidligere i år pga dette, etter mye omtale blandt forskere.

Denne saken viser at tidsskriftet mangler en seriøs redaksjon og at peer-review-systemet har sviktet totalt. Jeg anbefaler at tidsskriftet flyttes til nivå x.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk