NO EN Logg inn

Food Bioscience

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Food Bioscience

p-ISSN:

2212-4292         Periode: [2013 .. ]

e-ISSN:

2212-4306         Periode: [2013 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Nederland

URL:

https://www.sciencedirect.com/journal/food-bio[..]

Forlag:

Elsevier

ITAR-kode:

1029058

NPI Fagfelt:

Biovitenskap

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 1 dag siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Elsevier
62 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 24.01.24: Tidsskriftet fortsetter på nivå X til neste vedtaksmøte, så vi kan fange opp ev. nye innspill på tidsskriftet som del av vurderingsgrunnlaget.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 X
2023 1
2022 1 0.0 0.0
2021 1 0.95 1.7072
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0625 0.392
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
I en analyse av innhold av frasen " No data was used for the research described in the article", scorer dette tidsskriftet høyt. Hele 69 artikler ble identifisert for å inneholde denne frasen under Data availability. Alle artiklene er publisert i 2022.

Denne uvanlige og selvmotsigende frasen (de identifiserte artiklene er i all hovedsak orginalartikler som inneholder orginaldata), og det store antallet artikler på kort tid, er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold.

Tidsskriftet mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eks. på identifisert artikler (doi):
10.1016/j.fbio.2022.101977
10.1016/j.fbio.2022.102270
10.1016/j.fbio.2022.101928
10.1016/j.fbio.2022.101910
10.1016/j.fbio.2022.101873
10.1016/j.fbio.2022.102273
10.1016/j.fbio.2022.101989
10.1016/j.fbio.2022.102190
10.1016/j.fbio.2022.102187
10.1016/j.fbio.2022.101986
10.1016/j.fbio.2022.102203
10.1016/j.fbio.2022.101968
10.1016/j.fbio.2022.101871
10.1016/j.fbio.2022.101880
10.1016/j.fbio.2022.102280
10.1016/j.fbio.2022.102259
10.1016/j.fbio.2022.101890
10.1016/j.fbio.2022.102143
10.1016/j.fbio.2022.102095
10.1016/j.fbio.2022.102008
10.1016/j.fbio.2022.102159

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk