NO EN Logg inn

Frontiers in Oncology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Frontiers in Oncology

e-ISSN:

2234-943X         Periode: [2011 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

https://www.frontiersin.org/journals/oncology

Forlag:

Frontiers Media S.A.

ITAR-kode:

1022392

NPI Fagfelt:

Onkologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Frontiers
42 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forskningsstiftelsen Fafo
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 1
2023 1 8.6938 15.6742
2022 1 7.4199 16.3498
2021 1 4.1193 8.9954
2020 1 2.9542 7.3798
2019 1 1.2787 2.4297
2018 1 0.8889 2.3904
2017 1 0.2692 1.007
2016 1 1.3894 3.1421
2015 1 2.1329 2.861
2014 1 1.5667 1.5667
2013 1 0.4167 0.4167
2012 1 0.83 0.83
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Resultatet fra en analyse av 30 tilfeldig valgte artikler nylig publisert i Frontiers in Oncology gir grunn til bekymring. 13 av 30 artikler (~43%) inneholdt åpenbare alvorlige feil eller duplikasjoner som skulle vært identifisert gjennom peer-review/redaksjonell kvalitetskontroll:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S9LR0H1ZAt5unJW5hvijDGi2kXgBuM7N77fLb-XVYs8/edit?usp=sharing

Jeg vil understreke at analysen som ble gjennomført, kun var en rask og overfladisk undersøkelse som var basert på hurtig identifisering av åpenbare feil i figurer (kombinasjon av automatisk deteksjon av duplikasjoner vha ImageTwin og manuell gjennomgang for deteksjon av duplikasjoner og åpenbare feil). Jeg vil derfor anta at det vil være langt flere problematiske forhold i de undersøkte artiklene som ikke ble fanget opp.

Flere av de problematiske artiklene som ble identifisert, viser åpenbare feil i hvordan eksperimenter er gjennomført, med metoder (flow cytometriske analyser) som er svært mye brukt innen biomedisinsk forskning. At disse åpenbare feilene ikke blir fanget opp gjennom peer-review og redaksjonell kontroll, viser hvor useriøst dette tidsskriftet er.
Takk for kommentar.

Vi følger opp tidsskriftet på vedtaksmøtet for nivå 1 i juni.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk