NO EN Logg inn

Frontiers in Earth Science

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Frontiers in Earth Science

e-ISSN:

2296-6463         Periode: [2013 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

https://www.frontiersin.org/journals/earth-science

Forlag:

Frontiers Media S.A.

ITAR-kode:

1024316

NPI Fagfelt:

Geovitenskap

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Frontiers
42 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forskningsstiftelsen Fafo
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 1
2023 1 7.8238 16.623
2022 1 5.8438 15.3893
2021 1 6.1998 13.4859
2020 1 2.975 8.2712
2019 1 5.2855 8.4235
2018 1 6.7456 13.831
2017 1 1.3508 1.6735
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.1667 0.65
2014 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Full disclosure: I am an associate editor of this journal, so I may have some bias, however in the open access push by the ERC, the publiseringsindikator needs to include open access options. While there are many predatory "scam journals" out there, Frontiers is definitely not one of them.

Frontiers in Earth Science recently received a Web of Science impact factor of 2.892 (2018 Journal Citation Reports, Web of Science Group, 2019). The journal received 590 citations in 2018 to 204 citable items published in 2016 and 2017. The journal’s ranking in the Geosciences (multidisciplinary) category now stands at 54/196, which is an excellent achievement for a new journal.

The publiseringsindikator needs to elevate some of the top open access publishers including Frontiers and MDPI to Tier 2 so that Norwegian researchers will be encouraged to publish in the open access formats. As an editor, I can assure you that the peer review process is taken highly seriously and all manuscripts are treated with rigor. All manuscripts receive multiple levels of peer review and editorial curation prior to publication. In my experience, more manuscripts are rejected than accepted on the basis that they do not meet the high standards of the journal.

You can read more about the philosophy of the journal here: https://www.frontiersin.org/journals/earth-science#about/

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk