NO EN Logg inn

Corpus Pragmatics

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Corpus Pragmatics

p-ISSN:

2509-9507         Periode: [2017 .. ]

e-ISSN:

2509-9515         Periode: [2016 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

https://www.springer.com/journal/41701

Forlag:

Springer

ITAR-kode:

1028589

NPI Fagfelt:

Lingvistikk
Tilleggsopplysning: Tidsskriftet ble fjernet fra listen over godkjente kanaler etter en større gjennomgang av kanaler som ikke var brukt av norske forskere siste fem år, samtidig som de ikke var til stede i sentrale internasjonale indekser. Les mer her.

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Springer Nature
61 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Diakonhjemmet sykehus
Folkehelseinstituttet
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Meteorologisk institutt
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 0
2023 1
2022 1 0.0 0.0
2021 1 1.0 1.0
2020 1 0.0 0.0
2019 0 0.0 0.0
2018 0 0.0 0.0
2017 0 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
This journal has been upgraded recently.
It's abstracted and indexed in:
Baidu
CLOCKSS
CNKI
CNPIEC
Dimensions
EBSCO Discovery Service
Emerging Sources Citation Index
Google Scholar
Japanese Science and Technology Agency (JST)
Naver
Norwegian Register for Scientific Journals and Series
OCLC WorldCat Discovery Service
Portico
ProQuest-ExLibris Primo
ProQuest-ExLibris Summon
SCImago
SCOPUS
TD Net Discovery Service
UGC-CARE List (India)
Wanfang
Please consider upgrading to level 2.
This is a Q1 journal in the Scimago Journal Ranking: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101021079&tip=sid&clean=0

This journal offers a forum for theoretical and applied linguists to publish and discuss research in the new linguistic discipline that stands at the intersection of corpus linguistics and pragmatics. The objective is to develop pragmatics with the aid of quantitative corpus methodology.
The journal promotes the combination of the two approaches through research on new topics in linguistics, with a particular focus on interdisciplinary studies, and the aim of enlarging and implementing current pragmatic theories that have hitherto not benefited from empirical corpus support.

The journal follows a double-blind peer review system and has Open Access.

The contents include original research papers, short research notes, and occasional thematic issues.

For information on the editorial board: https://www.springer.com/journal/41701/editors.

A forum for research and discussion on the new linguistic discipline at the intersection of corpus linguistics and pragmatics.

Aims to enlarge and implement current pragmatic theories that have yet to benefit from empirical corpus support.

Offers original research papers, short research notes and occasional themed issues.
The National Academic Council for Linguistics is grateful for the comments received on this journal, but considers the journal to currently be ineligible as a candidate for level 2, as the journal has only recently been included in Scopus and is not currently ranked in Denmark and Finland. The council also wishes to point out that there are currently two pragmatics journals and two corpus linguistics journals ranked at level 2, as opposed to only one on morphology and one on phonology; for Corpus Pragmatics to be raised to level 2, one of the other pragmatics / corpus linguistics journals would have to be lowered to level 1.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk