NO EN Login

Terminology

Bibliographic Information

International Title:

Terminology

p-ISSN:

0929-9971         Period: [1994 .. ]

e-ISSN:

1569-9994         Period: [2000 .. ]

Language:

English

Country of publication:

Netherlands

URL:

https://benjamins.com/

Publishing House:

John Benjamins Publishing Company

ITAR Code:

5981

NPI Scientific Field:

Linguistics

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ Min. national authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 0 days ago
❌ Not included in any publishing agreement
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2025 2
2024 2
2023 1 1.0 1.0
2022 1 0.0 0.0
2021 1 1.0 1.0
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 2 0.0 0.0
2017 2 0.0 0.0
2016 2 0.0 0.0
2015 2 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 1.0 1.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Ber om at det gjøres en ny vurdering om å flytte opp dette tidsskriftet til nivå 2. Hvis man sammenlikner med situasjonen internasjonalt ligger det på nivå 2 i både Finland og Danmark og har en siteringsindeks på 1.70. Forskning innen fagspråk og terminologi har få publikasjonskanaler på nivå 2 og det vil derfor være viktig å gjenetablere Terminology på nivå 2.
Fagorganet foreslår å flytte denne journalen fra nivå 1 til nivå 2.
Dette tidsskriftet er flyttet ned fra nivå 2, med begrunnelse i at norske forfattere ikke har publisert der i senere år. Etter mitt syn bør man vurdere å flytte det tilbake til nivå 2, basert på tidsskriftets kvalitet og relevans for disiplinene terminologi og fagspråksforskning. Per i dag finnes det få, om noen, tidsskrifter på nivå 2 for disse fagene, noe som er svært problematisk og ødeleggende for fagene.
Dette tidsskriftet er nylig flyttet ned fra nivå 2, med begrunnelse i at norske forfattere ikke har publisert der i senere år. Etter mitt syn bør man vurdere å flytte det tilbake til nivå 2, basert på tidsskriftets kvalitet og relevans for disiplinene terminologi og fagspråksforskning. Per i dag finnes det få, om noen, tidsskrifter på nivå 2 for disse fagene, noe som er svært problematisk og ødeleggende for fagene.
Nasjonalt fagråd anbefaler at dette tidsskriftet flyttes til nivå 1, ettersom dets aktualitet for det norske fagmiljø er tvilsomt, noe som gjenspeiles i at ingen har publisert her i perioden 2014-2016

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks