NO EN Login

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica

Bibliographic Information

International Title:

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica

p-ISSN:

0001-6349         Period: [1925 .. ]

e-ISSN:

1600-0412         Period: [ .. ]

Country of publication:

Denmark

URL:

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111[..]

Publishing House:

John Wiley & Sons

ITAR Code:

6250

NPI Scientific Field:

Gynecology and Obstetrics

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ Min. national authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 0 days ago
❌ Not included in any publishing agreement
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 1
2023 1
2022 1 4.247 8.3534
2021 1 6.1804 15.2534
2020 1 5.6455 14.3239
2019 1 7.5292 15.8314
2018 1 13.2719 26.16
2017 1 6.7772 12.6943
2016 1 10.499 18.16
2015 1 7.2607 14.3045
2014 1 6.9039 6.9039
2013 1 9.1377 9.1377
2012 1 8.43 8.43
2011 1 5.73 5.73
2010 1 12.01 12.01
2009 1 7.46 7.46
2008 1 11.45 11.45
2007 1 11.62 11.62
2006 1 8.36 8.36
2005 1 7.03 7.03
2004 1 7.84 7.84
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Jeg videreformidler bekymringsmeldinger fra professor/gynekolog Ben Mol:

I 2020 ble det publisert en redaksjonell artikkel i European Journal of Obstetrics & Gynecology and
Reproductive Biology, hvor data integritet i 35 randomiserte kontrollforsøk relatert til kvinnehelse.
En rekke artikler fra to forskningsgrupper fra samme forskningsinstitusjon i Egypt ble funnet å inneholde alvorlige data integritetsproblemer. Flere av disse artiklene er publisert i Acta Obst. Gynecol. Scand.

Flere av de andre artiklene som ble identifisert som problematiske i denne undersøkelsen, har blitt trukket av andre tidsskrifter. Acta Obstet Gynecol Scand har valgt å publisere en "Editorial note", som har blitt stående siden 2021. Artiklene blir fortsatt sitert.

Artiklene det gjelder:
Ahmed Badawy et al. - Acta Obstet Gynecol Scand:
https://doi.org/10.1080/00016340601090337
https://doi.org/10.1080/00016340802638199
https://doi.org/10.1111/j.1600-0412.2012.01350.x

Hatu Abu Hashim et al. - Acta Obstet Gynecol Scand:
https://doi.org/10.1111/j.1600-0412.2010.01063.x
https://doi.org/10.1111/j.1600-0412.2011.01346.x

For ytterligere informasjon:
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejogrb.2020.04.016

Videre var Ben Mol medforfatter på en artikkel i 2022, hvor de formidlet en bekymringsmelding:
[Gravesteijn BY et al. Concerns about the reliability of a trial of oral
progesterone for preterm birth included in a meta-analysis. Am J Obstet Gynecol MFM
2022;4:100664; https://doi.org/10.1016/j.ajogmf.2022.100664].

Bekymringen gjaldt alvorlige data integritsproblemer i en artikkel publisert i Acta Obstet GYnecol Scand (Ashoush, S et al., Acta Obstet Gynecol Scand, 2017; https://doi.org/10.1111/aogs.13236 ).

Det ble oppfordret til å undersøke orginaldata og frigi disse.

Orginaldata ble ikke presentert og bekymringsmeldingen ble ikke tatt til følge av.

I ettertid ble artikkelen tatt med i en systematisk oversikt i American Journal of Obstetrics & Gynecology (AJOG) Maternal-Fetal Medicine, hvor konklusjonene fra studien videreformidles.

Det er grunn til å bli bekymret når artikler med åpenbare dataintegritetsproblemer ikke blir fjernet fra
tidsskriftet, og feilinformasjon som kan påvirke helsen til en stor befolkningsgruppe blir videreformidlet.

Jeg kan legge til at sjefsredaktør Ganesh Acharya har publisert hele 45 artikler i Acta Obstet Gynecol Scand.

I perioden 2003-2015: 6 artikler
I perioden 2015-2024: 39 artikler (da han var sjefsredaktør).

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks