NO EN Login

Foods

Bibliographic Information

International Title:

Foods

e-ISSN:

2304-8158         Period: [2013 .. ]

Language:

English

Country of publication:

Switzerland

URL:

https://www.mdpi.com/journal/foods

Publishing House:

MDPI

ITAR Code:

1023623

NPI Scientific Field:

Biosciences

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

 Included in publishing agreement :
Institutional agreement Valid until December 31 2024
MDPI
1 Institutions in Agreement: Show [+]
Universitetet i Bergen
Consortium agreement Valid until December 31 2024
MDPI
41 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: 24.01.24: The journal keeps level X until next decision meeting, to let us receive new feedback on the journal that we can use as part of the evaluation.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 X
2023 1
2022 1 7.3113 12.4159
2021 1 11.6191 16.3581
2020 1 4.5683 9.3634
2019 1 1.4167 1.6547
2018 1 1.3333 1.7506
2017 1 1.125 1.4596
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
I høst rewiewet jeg en artikkel fra noen kinesiske forskere for Journal of Dairy Science (nivå 2, regnet som et av de beste i meieriverden). Det var virkelig rubbish, og det var alle reviewerne enige om og den ble refusert. Nå dukker den samme artikkelen opp publisert i MDPI journalen "Foods", der den ble sendt inn like etter at den ble refusert i det forrige journalen. Artikkelen inneholder en del påstander og fortolking av resultat som gjør at dette arbeidet ikke burde publiseres. Dette forteller meg at review prosessen i dette tidsskriftet ikke er av den kvalitet som den burde være, og journalen burde heller ikke være nivå 1. Jeg har sett flere artikler som jeg har stusset på i dette tidskriftet, men nå har jeg altså også dokumentasjon på at et arbeid som ikke burde publiseres har gått gjennom i dette tidskriftet.
Det er fint om HK-dir kan utdype hvorfor dette useriøse tidsskriftet fortsatt gir publiseringspoeng.

Jeg er svært bekymret for utviklingen innen vitenskapelig publisering, hvor mesteparten av det som nå publiseres kun bidrar til feilinformasjon og utvanning av sannferdig vitenskap. Det må tas langt større grep for å forbedre vitenskapelig publisering og øke reproduserbarheten innen forskningen.
Hei,

Takk for kommentarer.

Dette tidsskriftet vil vi gjennomgå på vedtaksmøtet med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget på fredag. Hva konklusjonen blir, kommer jeg tilbake til etter vedtaksmøtet.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
I en analyse av innhold av de uvanlig frasene "Data availability statement: Not applicable" og ”Data is contained within the article” scorer dette tidsskriftet svært høyt. Henholdvis 1043 og 968 artikler ble identifisert for å inneholde disse frasene under Data availability. Alle artiklene er publisert i perioden 2021-2023.

Flere av disse artiklene er oversiktsartikler, hvor slike fraser under Data availablity kan forsvares. Til tross for dette, er mange av de identifiserte artiklene originalartikler, hvor dette er uakseptabelet og direkte feil.

Publisering av et så stort antall artikler med disse uvanlige og uvitenskapelige frasene er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold. En rask titt på enkelte av artiklene viser en gjennomgående svært kort tid mellom innsending og akseptering av manuskript, noe som generelt sett er uvanlig og et dårlig tegn.

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler fra frasesøk (doi):
10.3390/foods11060776
10.3390/foods11030450
10.3390/foods11040575
10.3390/foods11071042
10.3390/foods10030521
10.3390/foods11040533
10.3390/foods11040505
10.3390/foods10123098
10.3390/foods11060879
10.3390/foods11050643
10.3390/foods10122971
10.3390/foods10102492
10.3390/foods11050639
En MDPI journal, er på nivå 1 i Finland, ikke på listen i Danmark, innen fagområdet matvitenskap som i dag delvis ligger under fagfeltet bioteknologi. Tidsskriftet kan vurderes på nytt etter samling av biologi og bioteknologi, da må man gå gjennom publiseringskanalene samlet.
IJeg foreslår at denne journalen oppgraderes til nivå 2
Jeg publiserte en artikkel i den og fant at peer-reviewing prosessen var veldig streng og profesjonell

I matvitenskap er ikke mange tidsskrifter nivå 2?!
En MDPI journal, er på nivå 1 i Finland, ikke på listen i Danmark, innen fagområdet matvitenskap som i dag delvis ligger under fagfeltet bioteknologi. Tidsskriftet kan vurderes på nytt etter samling av biologi og bioteknologi, da må man gå gjennom publiseringskanalene samlet.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks