NO EN Login

Molecules

Bibliographic Information

International Title:

Molecules

p-ISSN:

1431-5157         Period: [1996 .. ]

e-ISSN:

1420-3049         Period: [1996 .. ]

Language:

English

Country of publication:

Switzerland

URL:

http://www.mdpi.com/journal/molecules

Publishing House:

MDPI

ITAR Code:

11734

NPI Scientific Field:

Chemistry and Materials Technology

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ Min. national authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

 Included in publishing agreement :
Institutional agreement Valid until December 31 2024
MDPI
1 Institutions in Agreement: Show [+]
Universitetet i Bergen
Consortium agreement Valid until December 31 2024
MDPI
41 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: 23.01.24: We have set the journal under discussion (level X), after advice from the publishing committee.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 X
2023 1 10.8544 14.284
2022 1 8.9988 17.8612
2021 1 15.8027 22.4419
2020 1 13.7423 22.1277
2019 1 8.4014 12.5616
2018 1 4.0 4.7441
2017 1 8.0496 10.2063
2016 1 1.7917 2.5814
2015 1 3.925 5.3013
2014 1 5.3548 5.3548
2013 1 2.5834 2.5834
2012 1 2.78 2.78
2011 1 2.17 2.17
2010 1 1.99 1.99
2009 1 0.51 0.51
2008 1 1.0 1.0
2007 1 0.99 0.99
2006 1 1.25 1.25
2005 1 0.75 0.75
2004 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Det er fint om HK-dir kan utdype hvorfor dette useriøse tidsskriftet fortsatt gir publiseringspoeng.

Jeg er svært bekymret for utviklingen innen vitenskapelig publisering, hvor mesteparten av det som nå publiseres kun bidrar til feilinformasjon og utvanning av sannferdig vitenskap. Det må tas langt større grep for å forbedre vitenskapelig publisering og øke reproduserbarheten innen forskningen.
Hei,

Takk for kommentarer.

Dette tidsskriftet vil vi gjennomgå på vedtaksmøtet med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget på fredag (se https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/VedtakNiva1?dato=2023-06-16&vedtak=Alle&niva=-9&fagraad=Alle). Hva konklusjonen blir, kommer jeg tilbake til etter vedtaksmøtet.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Problematic Paper Screener har identifisert flere artikler med uforståelig innhold ("tortured phrases") eller som siterer andre arbeider uten relevans ("ClayFeet"):

https://dbrech.irit.fr/pls/apex/f?p=9999:3::::RIR:IREQ_PUBLISHER:MDPI

Eksempler på artikler:
https://pubpeer.com/publications/A7DD7076347EE6F20DDD453D65197C
https://pubpeer.com/publications/8F3C2298B2B0475FF8E19A8405DDBF
https://pubpeer.com/publications/86E130F1CAF243225D9FE69FD629C2

Legg merke til at det er ingen respons fra forfatterne.
I en analyse av innhold av de uvanlige frasen "Data availability statement: Not applicable" og "Data is contained within the article", scorer dette tidsskriftet svært høyt. Henholdsvis 5454 og 663 artikler ble identifisert for å inneholde disse frasene under Data availability. Alle artiklene er publisert i perioden 2021-2023.

Enkelte av de identifiserte artiklene er oversiktsartikler hvor slike fraser kan forsvares, men et stort antall er orginalartikler hvor dette er uakseptabelt og direkte feil.

Publisering av et så stort antall artikler med disse uvanlig og uvitenskapelige frasene er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold. Mange av artiklene er knyttet til Kina og Midtøsten, som har et stor problem med de såkalte papirmøllene som genererer falske artikler i stort omfang.

En rask gjennomgang av enkelte tilfeldig valgte artikler viser at tidsskriftet opererer med en uvanlig kort peer-reviewing tid (22 dager; gjennomsnitt av 11 artikler).

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler (doi):
10.3390/molecules27238183
10.3390/molecules27238309
10.3390/molecules27010053
10.3390/molecules27165308
10.3390/molecules26216489
10.3390/molecules26227029
10.3390/molecules27196438
10.3390/molecules27082514
10.3390/molecules27206911
10.3390/molecules27154765
10.3390/molecules27113585
10.3390/molecules26113122

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks