NO EN Logg inn

Scientific Reports

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Scientific Reports

e-ISSN:

2045-2322         Periode: [2011 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://www.nature.com/srep/

Forlag:

Nature Portfolio

ITAR-kode:

1020920

NPI Fagfelt:

Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Tilleggsopplysning: HK-dir tar opp alle bekymringsmeldinger på vedtaksmøtene med Det nasjonale publiseringsutvalget og med fagmiljøene. Bekymringer bør bygge på egne erfaringer med publiseringskanalen det gjelder, ekspertise i vedkommende fagfelt og kriteriene til nivå 1. Bekymringer som gjelder alle tidsskrift og/eller serier på et bestemt forlag, skal meldes direkte til Det nasjonale publiseringsutvalget: publisering@uhr.no.

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Institusjonsavtale Gyldig til 31.12.2024
Nature
1 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Universitetet i Bergen
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Springer Open
32 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Folkehelseinstituttet
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskulen på Vestlandet
Institutt for samfunnsforskning
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Nofima
Nord Universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Sykehuset Telemark HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 22.01.24: På vedtaksmøtet med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget 19.01.24, bestemte vi at tidsskriftet beholder nivå 1.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 1
2023 1 69.3889 137.9405
2022 1 69.006 146.4647
2021 1 77.3211 153.92
2020 1 86.6302 164.5205
2019 1 72.5441 152.4567
2018 1 65.9003 129.2378
2017 1 63.1193 129.2959
2016 1 48.3905 89.0446
2015 1 19.2047 37.0633
2014 1 0.9453 0.9453
2013 1 5.0375 5.0375
2012 1 1.33 1.33
2011 1 0.13 0.13
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
En analyse av nyere publikasjoner i Scientific Reports har blitt gjennomført.

På hjemmesiden til Scientific Reports ble det søkt etter artikler som inneholdt nøkkelordet "apoptosis" (valgt fordi det er enkelt å analysere flow cytometri dot plots).

Fra en liste med 20800 treff, ble 250 artikler plukket tilfeldig fra starten av listen, med preferanse for nylig publiserte artikler. Artiklene ble analysert for innhold av dataduplikasjoner vha analyseprogrammet ImageTwin, og manuelt undersøkt for duplikasjoner, feil i apoptosedata og andre åpenbare feil.

Resultat: 63 av 250 undersøkte artikler (25%) inneholdt alvorlige og åpenbare feil:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SrMPiHEOZe6gDuH2tL5kPjoL-vJxB0YGmmD4E-cLV9s/edit?usp=sharing

Dette er en overfladisk analyse, hvor det er brukt minimalt med tid under gjennomgangen av artiklene og hvor kun åpenbare feil identifiseres. Det er derfor grunn til å tro at andelen artikler med problematisk innhold er høyere.
Her er en oversikt laget av Maarten van Kampen over artikler publisert i Scientific Reports, hvor det er rapportert bekymringsmelding i PubPeer.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lHsuQanZQ1LlTHva6lWteSJc64e5XEKS/edit?pli=1#gid=1394316344

Oversikten inneholder artikler frem til 2021.

Kort fortalt viser denne oversikten hvor dårlig kvalitetskontroll det er i Scientific Reports (artikler med åpenbare feil og falsifiseringer som aldri skulle vært publisert), at svært problematiske artikler ikke blir fulgt opp, at artikler med manipulering av data rettes, og at tidsskriftet bruker alt for lang tid på å følge opp bekymringsmeldinger.
Dette tidsskriftet massepubliserer artikler med åpenbare feil, og fabrikkering av data, og jeg stiller spørsmål hvorvidt de fortjener nivå 1.

En rask titt på de nyeste publiserte artiklene, gir grunn til stor bekymring. Her pøses det ut artikler med helt åpenbare feil i metoder, gjenbruk av data og fabrikkerte data. Videre florerer det med meningsløse data availability uttalelser og svært diffuse metodebeskrivelser. Jeg får inntrykk av at kvalitetskontrollen er minimal, hvis det i det hele tatt er noe. Jeg har diskutert med kollegaer i USA og Frankrike, som dessverre har samme oppfatning.

Frasesøk på meningsløse uttalelser under data availability gir en pekepinn på at noe er galt
(jeg antar at de fleste av treffene er orginalartikler):

“All data generated or analysed during this study are included in this published article"
6968 hits: 2017-2023.

“All data generated or analyzed during this study are included in this article”
524 hits: 2017-2023.

Her en noen eksempler etter en kort runde på de siste publikasjonene i Scientific Rep:
https://pubpeer.com/publications/CE7C52A307421C6FE1B3CEF1D37C64#1
https://pubpeer.com/publications/B1CDF70C1EA566331DF37CA78BB47B#4
https://pubpeer.com/publications/CA1C67DDDEC8836E3659225026AE8B
https://pubpeer.com/publications/070A57A05B752D7EC37C7A44F3B854#5
https://pubpeer.com/publications/CCE918B0748AAD603BA277639305A3#1
https://pubpeer.com/publications/321D991500009DAB0A96F80380D753#1
https://pubpeer.com/publications/25CC1E7F4695D63D192C1368B8E02F#1
https://pubpeer.com/publications/A7F311883536C65DF0ED86E972FB12#1
https://pubpeer.com/publications/A7F31A1B7E4F3EB6D9BD32FE5B603F#1
https://pubpeer.com/publications/2227A55500F5EE54939ACBD6D73BFB#1
https://pubpeer.com/publications/98FA546B8C695D9DBB45115B0BB9D7#1
https://pubpeer.com/publications/452AEAE4F6166FF31C6CEEECEEF055#1
https://pubpeer.com/publications/085D53634BC69146356A9A9290DF2C#1
https://pubpeer.com/publications/5FB58E3CF1D08D717A2BE50FE89A7B#1
https://pubpeer.com/publications/51FA3FA7B4B909F82C8774F3A46D35#1
Due to impact factors and reputation, consider moving it to nivå 2.
Foerslår at dette tidsskriftet går fra Nivå 1 til Nivå 2.
Propose to move it to nivå 2.
Suggest to move this to level 2
This journal should be considered for advancement to Level 2. It is part of the NATURE publishing group, and has an impact factor over 5

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk