NO EN Login

Molecular Therapy

Bibliographic Information

International Title:

Molecular Therapy

p-ISSN:

1525-0016         Period: [2000 .. ]

e-ISSN:

1525-0024         Period: [2000 .. ]

Language:

English

Country of publication:

United States

URL:

https://www.sciencedirect.com/journal/molecula[..]

Publishing House:

Academic Press

ITAR Code:

11731

NPI Scientific Field:

Pharmacology and Toxicology

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 0 days ago
 Included in publishing agreement :
Consortium agreement Valid until December 31 2024
Elsevier
62 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: 22.01.24: At the decision meeting with representatives from the National Board of Scholarly Publishing, we decided that the journal keeps level 1.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 1
2023 1
2022 1 0.0 0.0
2021 1 0.0749 0.6735
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.4848 0.8832
2018 1 0.05 0.3606
2017 1 0.0909 0.392
2016 1 0.2077 0.8157
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0556 0.0556
2013 1 0.5 0.5
2012 1 0.0 0.0
2011 2 0.0 0.0
2010 2 0.19 0.57
2009 2 0.0 0.0
2008 2 0.0 0.0
2007 2 0.54 1.62
2006 2 0.67 2.01
2005 2 0.0 0.0
2004 2 0.7 2.1
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Jeg er bekymret for kvaliteten på dette tidsskriftet. Fra en analyse av 30 artikler, ble det identifisert alvorlige feil og/eller manipulering av data i 15 artikler. Artiklene ble valgt ved å gjennomføre søk på artikler som inneholdt nøkkelordet "apoptose", publisert i 2022. Deretter ble artiklene analysert suksessivt fra starten av trefflisten vha programmet ImageTwin (duplikasjoner) og manuelt (duplikasjoner, åpenbare feil i apoptosedata og andre åpenbare feil). Jeg vil påpeke at dette var en overfladisk undersøkelse hvor artiklene raskt ble undersøkt for åpenbare feil.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gzggkJrht97XnKokYq1mKN4g8-bRrWRtjs0vhT-clIY/edit?usp=sharing

Jeg har også notert at tidsskriftet har godtatt rettelser av åpenbare falsifiseringer. Eks:
https://pubpeer.com/publications/84B827B634B56B145C17DBBC2B969B

Mitt inntrykk er at dette tidsskriftet, som så mange andre tidsskrifter, har blitt infilterte av artikkelmøller fra Kina.
Molecular Therapy har en impact factor på 7.009. En av de beste tidskriftene for å publisere arbeider innenfor genterapi og molekylær terapi. Den burde oppgraderes til nivå 2.
Vi takker for innspillet som fagkomiteen nå har diskutert. Andel tidsskrifter på nivå 2 på tidsskriftlisten for Farmasi, farmakologi og toksikologi er 20.2%. Det er derfor ikke anledning til å løfte flere tidsskrifter opp på nivå 2 uten å flytte noe ned. Fagkomiteen henstiller deg evt. å søke tidsskriftet overført fra listen til Farmasi, farmakologi og toksikologi til en bedre egnet liste (e.g. biomedisin).

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks