NO EN Logg inn

Carbohydrate Polymers

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Carbohydrate Polymers

p-ISSN:

0144-8617         Periode: [1981 .. ]

e-ISSN:

1879-1344         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Nederland

URL:

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0[..]

Forlag:

Elsevier

ITAR-kode:

7374

NPI Fagfelt:

Farmasi, farmakologi og toksikologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Elsevier
62 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 1
2022 1 2.2417 5.1576
2021 1 4.1924 6.7538
2020 1 1.2488 2.6535
2019 1 1.3714 2.4734
2018 1 1.5571 2.7834
2017 1 4.3477 8.1314
2016 1 4.15 5.9128
2015 2 3.6222 13.3051
2014 1 3.3 3.3
2013 1 3.9881 3.9881
2012 1 4.63 4.63
2011 2 2.33 6.99
2010 2 3.96 11.88
2009 2 2.76 8.28
2008 2 7.2 21.6
2007 2 0.97 2.91
2006 2 1.29 3.87
2005 2 2.79 8.37
2004 1 2.25 2.25
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
I en analyse av innhold av frasen " No data was used for the research described in the article", scorer dette tidsskriftet høyt. Hele 87 artikler ble identifisert for å inneholde denne frasen under Data availability. Alle artiklene er publisert i 2022 og de fleste har tilhørighet til Kina.

Denne uvanlige og selvmotsigende frasen (de identifiserte artiklene er i all hovedsak orginalartikler som inneholder data), og det store antallet artikler på kort tid, er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold.

Tidsskriftet mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig

Eks. på identifiserte artikler (doi):
10.1016/j.carbpol.2022.120012
10.1016/j.carbpol.2022.120013
10.1016/j.carbpol.2022.119936
10.1016/j.carbpol.2022.120110
10.1016/j.carbpol.2022.120082
10.1016/j.carbpol.2022.120068
10.1016/j.carbpol.2022.120075
10.1016/j.carbpol.2022.119954
10.1016/j.carbpol.2022.120262
10.1016/j.carbpol.2022.120081
10.1016/j.carbpol.2022.119828
10.1016/j.carbpol.2022.119919
10.1016/j.carbpol.2022.119947
10.1016/j.carbpol.2022.120372
10.1016/j.carbpol.2022.119775
10.1016/j.carbpol.2022.119852

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk