NO EN Logg inn

Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology

p-ISSN:

0028-1298         Periode: [1972 .. ]

e-ISSN:

1432-1912         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Tyskland

URL:

https://www.springer.com/journal/210/?detailsP[..]

Forlag:

Springer

ITAR-kode:

1491

NPI Fagfelt:

Farmasi, farmakologi og toksikologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Springer Nature
59 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Diakonhjemmet sykehus
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Meteorologisk institutt
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: Tidsskriftet settes ned til null da det ikke har vært norsk aktivitet all den tid tidsskiftet har vært godkjent i Kanalregisteret.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 0
2023 1
2022 1 0.0 0.0
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.963 0.963
2013 1 1.5 1.5
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.5 0.5
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.78 0.78
2004 1 0.88 0.88
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Dette tidsskriftet ble i 2020 infiltrert av de såkalte kinesiske papirmøllene som produserte fabrikerte artikler i stort omfang. Disse ble riktignok trukket, se oversikt:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13K6zoo2oSATsFlY7YGyvm2_Xs1jibs0RH4nKQP5y8DY/edit#gid=0

Tyskere publiserer nesten ikke lenger i dette tradisjonsrike tidsskriftet. Nå tyder det på at svindlere fra andre land, spesielt Egypt, har infiltrert tidsskriftet. Se eksempler som er presentert her:

https://forbetterscience.com/2023/01/17/an-attractive-and-natural-target-for-fraudsters/

Eksemplene viser at artikler som fremstår som åpenbare forfalskninger blir publisert i stort omfang. Her er det mange eksempler på data duplikasjoner som skulle vært fanget opp (det finnes nå effektive analyseprogram som detekterer duplikasjoner i mikroskopibilder). Går man nærmere inn på mange av artiklene som publiseres, så finner man raskt ut at de fremstår som mildt sagt tvilsomme både når det gjelder det kvalitetsmessige førsteinntrykket og vitenskapelig. Her er det rett og slett mye rart.

Søk på frasen "Data availability Not applicable" gir 27 treff i dette tidsskrfitet. De fleste av disse artiklene er orginalartikler, og er publiserte i tidsrommet 2020-22. Dette er uvanlig og fremstår som uvitenskapelig (se eksempler under).

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendig kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift.
Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på frasetreff (doi):
10.1007/s00210-022-02327-y
10.1007/s00210-020-01904-3
10.1007/s00210-021-02115-0
10.1007/s00210-021-02090-6
10.1007/s00210-022-02345-w
10.1007/s00210-022-02206-6
10.1007/s00210-021-02095-1
10.1007/s00210-020-02042-6
10.1007/s00210-022-02262-y
10.1007/s00210-022-02353-w
10.1007/s00210-022-02357-6
10.1007/s00210-020-01973-4
10.1007/s00210-021-02088-0

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk