NO EN Logg inn

Electrochimica Acta

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Electrochimica Acta

p-ISSN:

0013-4686         Periode: [1959 .. ]

e-ISSN:

1873-3859         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://www.sciencedirect.com/journal/electroc[..]

Forlag:

Elsevier

Utgiver:

International Society of Electrochemistry (ISE)

ITAR-kode:

8231

NPI Fagfelt:

Kjemi og materialteknologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Elsevier
62 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 2
2023 2
2022 2 3.4917 17.9883
2021 2 3.175 12.483
2020 2 2.8512 13.373
2019 2 3.5298 18.3821
2018 2 3.1762 15.542
2017 2 3.6452 20.7317
2016 2 3.631 15.4599
2015 2 4.1444 22.8651
2014 2 2.45 7.35
2013 2 3.7 11.1
2012 2 2.27 6.81
2011 2 2.63 7.89
2010 2 2.93 8.79
2009 2 0.0 0.0
2008 2 1.8 5.4
2007 2 1.0 3.0
2006 2 5.07 15.21
2005 1 1.5 1.5
2004 1 0.5 0.5
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
I en analyse av innhold av uvanlige og selvmotsigende fraser, scorer dette tidsskriftet høyt.
Følgende fraser ble identifisert under Data availability:
"No data was used for the research described in the article": 118 artikler.
"The authors do not have permission to share data": 39 artikler.
"The data that has been used is confidential": 36 artikler.

Alle artiklene er publisert i 2022-23 og de fleste har tilhørighet til Kina.

Disse uvanlige og selvmotsigende frasene (de identifiserte artiklene er i all hovedsak orginalartikler som inneholder data), og det store antallet artikler på kort tid fra samme region, er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold.

Dette viser at redaksjonen mangler den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

En rask titt på enkelte artikler, bekrefter at tidsskriftet publiserer tilsynelatende helt ukritiske. Her er et eksempel fra 2020 (korresponderende kommentar i PubPeer under):
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013468620311622?via%3Dihub
https://pubpeer.com/publications/FAA3DA053550DF120AFF4892ACD8B3

Eksempler på identifiserte artikler etter frasesøk (doi):
10.1016/j.electacta.2022.141664
10.1016/j.electacta.2022.141048
10.1016/j.electacta.2022.141388
10.1016/j.electacta.2022.141264
10.1016/j.electacta.2022.141180
10.1016/j.electacta.2022.141011
10.1016/j.electacta.2022.141405
10.1016/j.electacta.2022.141683
10.1016/j.electacta.2022.141433
10.1016/j.electacta.2022.141338
10.1016/j.electacta.2022.140983
10.1016/j.electacta.2022.140937
10.1016/j.electacta.2022.141762
10.1016/j.electacta.2022.141681
10.1016/j.electacta.2022.140717
10.1016/j.electacta.2022.141102
10.1016/j.electacta.2022.140842
10.1016/j.electacta.2022.140795

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk