NO EN Logg inn

Food and Chemical Toxicology (FCT)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Food and Chemical Toxicology (FCT)

p-ISSN:

0278-6915         Periode: [1982 .. ]

e-ISSN:

1873-6351         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://www.sciencedirect.com/journal/food-and[..]

Forgjengere:

Food and Cosmetics Toxicology

Forlag:

Elsevier

Utgiver:

Chinese Society of Toxicology

ITAR-kode:

8635

NPI Fagfelt:

Farmasi, farmakologi og toksikologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Elsevier
62 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 1
2022 1 0.4667 1.4834
2021 1 0.3333 0.65
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.1208 0.6711
2018 1 0.2679 0.9664
2017 1 0.6753 1.638
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.3859 1.4126
2014 1 1.1333 1.1333
2013 1 0.0417 0.0417
2012 1 1.1 1.1
2011 1 0.77 0.77
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 1.96 1.96
2007 1 0.28 0.28
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.25 0.25
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Dette tidsskriftet har nylig publisert en anti-vaksine artikkel hvor et av nøkkelfunnene er at mRNA vaksiner forårsaker økt risiko for infeksjoner og kreft ("The mRNA vaccines potentially cause increased risk to infectious diseases and cancer"):
https://doi.org/10.1016/j.fct.2022.113008
https://pubpeer.com/publications/7275D7B99CDB301C67743F214AF751

De mangler grunnlag for å hevde dette. Artikkelen ble rapportert i april 2022, men tidsskriftet viser ingen vilje til å trekke artikkelen:

https://twitter.com/barriere_dr/status/1536427197149356038?lang=en

En nærmere analyse av tidsskriftet, hvor innhold av underlige fraser under Data availablity, ble undersøkt, scorer dette tidsskriftet høyt:

"No data was used for the research described in the article": 39 artikler
"The data that has been used is confidential": 15 artikler
"The authors do not have permission to share data": 3 artikler

Alle artiklene er publisert i 2022 og de fleste har tilhørighet til Kina.

Disse uvanlige og selvmotsigende frasene (de identifiserte artiklene er i all hovedsak orginalartikler som inneholder data), og det store antallet artikler fra samme region på kort tid, er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold.

Det er tydelig at tidsskriftet mangler den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. De bidrar til å spre farlig feilinformasjon vedørende vaksiner. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eks. på identifiserte tidsskrifter (doi):
10.1016/j.fct.2022.113440
10.1016/j.fct.2022.113433
10.1016/j.fct.2022.113354
10.1016/j.fct.2022.113496
10.1016/j.fct.2022.113382
10.1016/j.fct.2022.113402
10.1016/j.fct.2022.113519
10.1016/j.fct.2022.113499
10.1016/j.fct.2022.113385
10.1016/j.fct.2022.113554
10.1016/j.fct.2022.113396
Food and Chemical Toxicology (FCT) is an internationally renowned journal, that publishes reserach articles and reviews on toxic effects of natural or synthetic chemicals occurring in the human environment with particular emphasis on food, drugs, and chemicals, including agricultural and industrial safety, and consumer product safety. Areas such as safety evaluation of novel foods and ingredients and nanomaterials are included in the scope of this journal. FCT also encourages submission of papers on inter-relationships between nutrition and toxicology and on in vitro techniques, particularly those fostering the 3 Rs. FCT is very important and unique international journal in the field of toxicology with particular focus on toxic compound in food. We recommend highly this journal to level 2

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk