NO EN Logg inn

Advanced Functional Materials

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Advanced Functional Materials

p-ISSN:

1616-301X         Periode: [2001 .. 2021]

e-ISSN:

1616-3028         Periode: [2001 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Tyskland

URL:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/16163028

Forgjengere:

Advanced Materials for Optics and Electronics

Forlag:

Wiley-VCH

ITAR-kode:

6312

NPI Fagfelt:

Kjemi og materialteknologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Wiley
66 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
PRIO - Institutt for fredsforskning
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 2
2023 2
2022 2 0.2 2.2723
2021 2 0.3476 4.2107
2020 2 0.2941 2.1151
2019 2 0.5714 2.9481
2018 2 0.0 0.0
2017 2 0.0 0.0
2016 2 0.3766 3.2605
2015 2 0.1429 1.4741
2014 2 0.0 0.0
2013 2 0.175 0.525
2012 2 1.19 3.57
2011 2 0.0 0.0
2010 2 0.0 0.0
2009 2 0.13 0.39
2008 2 0.71 2.13
2007 2 0.42 1.26
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
I en analyse av innhold av frasen "Research data are not shared", scorer dette tidsskriftet svært høyt. Hele 1326 artikler ble identifisert for å inneholde denne frasen under Data availability. Alle artiklene er publisert i tidsrommet 2021-22, og de fleste har tilhørighet til Kina.

Denne uvanlige og uvitenskapelige frasen og det store antallet publiserte artikler på kort tid fra sammer region, er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold.

Dette viser at redaksjonen mangler den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Videre er det eksempler på at tidsskriftet godtar rettelser av åpenbar falsifisering av data.
Eksempel (korresponderende bekymringsmelding fra PubPeer under):
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202100955
https://pubpeer.com/publications/97B7B1E1AB38C897C79E64E49B9963

Eksempler på identifiserte artikler fra frasesøk (doi):
10.1002/adfm.202212421
10.1002/adfm.202209921
10.1002/adfm.202205106
10.1002/adfm.202205562
10.1002/adfm.202200763
10.1002/adfm.202200178
10.1002/adfm.202110423
10.1002/adfm.202108182
10.1002/adfm.202107129
10.1002/adfm.202106345
10.1002/adfm.202105230
10.1002/adfm.202104960
10.1002/adfm.202101628
10.1002/adfm.202101554
10.1002/adfm.202102694
10.1002/adfm.202102213
10.1002/adfm.202101502
10.1002/adfm.202101727
10.1002/adfm.202100967
10.1002/adfm.202100773
10.1002/adfm.202010526

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk