NO EN Logg inn

Angewandte Chemie International Edition

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Angewandte Chemie International Edition

p-ISSN:

1433-7851         Periode: [1998 .. ]

e-ISSN:

1521-3773         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Tyskland

URL:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15213773

Forlag:

Wiley-VCH

ITAR-kode:

481

NPI Fagfelt:

Kjemi og materialteknologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Wiley
66 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
PRIO - Institutt for fredsforskning
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 2
2023 2
2022 2 0.5769 4.9619
2021 2 1.9095 11.1223
2020 2 2.9611 15.9179
2019 2 1.1929 9.3282
2018 2 1.7649 11.3161
2017 2 2.9504 16.7689
2016 2 1.5 5.4666
2015 2 2.1548 10.7529
2014 2 2.3911 7.1733
2013 2 0.6042 1.8126
2012 2 3.47 10.41
2011 2 0.38 1.14
2010 2 0.99 2.97
2009 2 0.31 0.93
2008 2 1.87 5.61
2007 2 2.49 7.47
2006 2 1.179 3.537
2005 2 1.08 3.24
2004 2 0.85 2.55
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
I en analyse av innhold av den uvanlig frasen "Research data are not shared", scorer dette tidsskriftet høyt. Hele 144 artikler ble identifisert for å inneholde denne frasen under Data availability. Stort sette alle artiklene er publisert i 2022-23, og det er stor overvekt av artikler fra Kina.

Publisering av et så stort antall artikler med denne uvanlig og uvitenskapelige frasen er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold. Kina har et stort problem med de såkalte papirmøllene, som genererer falske artikler i stort omfang.

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler (doi):
10.1002/anie.202213810
10.1002/anie.202212131
10.1002/anie.202203706
10.1002/anie.202203343
10.1002/anie.202219302
10.1002/anie.202210338
10.1002/anie.202217365
10.1002/anie.202205919
10.1002/anie.202205030
10.1002/anie.202202200
10.1002/anie.202115384
10.1002/anie.202213595
10.1002/anie.202201220
10.1002/anie.202203250
10.1002/anie.202214873
10.1002/anie.202116632
10.1002/anie.202114766
10.1002/anie.202211699
10.1002/anie.202117714
10.1002/anie.202215247
10.1002/anie.202116308
10.1002/anie.202204904
10.1002/anie.202116190
10.1002/anie.202212633
10.1002/anie.202206277
10.1002/anie.202116668
10.1002/anie.202117436
10.1002/anie.202210285
10.1002/anie.202215286
10.1002/anie.202212976
10.1002/anie.202211601

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk