NO EN Logg inn

Composites Part A: Applied Science and Manufacturing

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Composites Part A: Applied Science and Manufacturing

p-ISSN:

1359-835X         Periode: [1995 .. ]

e-ISSN:

1878-5840         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://www.sciencedirect.com/journal/composit[..]

Forlag:

Elsevier

ITAR-kode:

799

NPI Fagfelt:

Kjemi og materialteknologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Elsevier
62 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 1
2022 1 1.0 1.5671
2021 1 0.5 1.15
2020 1 0.0909 0.3753
2019 1 0.125 0.5814
2018 1 1.0 1.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.08 0.08
2008 1 0.0 0.0
2007 1 1.33 1.33
2006 1 1.25 1.25
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
I en analyse av innhold av uvanlige fraser, scorer dette tidsskriftet høyt.
Følgende fraser ble identifisert under Data availability:
"No data was used for the research described in the article": 37 artikler.
"The authors do not have permission to share data": 13 artikler.
"The data that has been used is confidential": 9 artikler.

Alle artiklene er publisert i perioden 2022-23, og de er stort sett fra Kina.

Publisering av et så stort antall artikler med disse uvanlige og uvitenskapelige frasene er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold. En rask titt på enkelte artikler gir inntrykk av nettopp dette. Mange av artiklene er knyttet til Kina, som har et stor problem med de såkalte papirmøllene som genererer falske artikler i stort omfang.

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler (doi):
10.1016/j.compositesa.2022.107268
10.1016/j.compositesa.2022.107226
10.1016/j.compositesa.2022.107197
10.1016/j.compositesa.2022.107386
10.1016/j.compositesa.2022.107209
10.1016/j.compositesa.2022.107271
10.1016/j.compositesa.2022.107338
10.1016/j.compositesa.2022.107232
10.1016/j.compositesa.2022.107242
10.1016/j.compositesa.2022.107130
10.1016/j.compositesa.2022.107369
10.1016/j.compositesa.2022.107256
10.1016/j.compositesa.2022.107382
10.1016/j.compositesa.2022.107310
10.1016/j.compositesa.2022.107388
10.1016/j.compositesa.2022.107333
10.1016/j.compositesa.2022.107240
10.1016/j.compositesa.2022.107361
10.1016/j.compositesa.2022.107300
10.1016/j.compositesa.2022.107384
10.1016/j.compositesa.2022.107186
10.1016/j.compositesa.2022.107266
10.1016/j.compositesa.2022.107357
10.1016/j.compositesa.2022.107316
10.1016/j.compositesa.2022.107308
10.1016/j.compositesa.2022.107278
10.1016/j.compositesa.2022.107390

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk