NO EN Logg inn

Computers & Education

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Computers & Education

p-ISSN:

0360-1315         Periode: [1976 .. ]

e-ISSN:

1873-782X         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Nederland

URL:

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0[..]

Forlag:

Elsevier

ITAR-kode:

819

NPI Fagfelt:

IKT

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Elsevier
62 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 2
2023 2
2022 2 3.2857 17.4581
2021 2 2.25 7.95
2020 2 5.7833 27.6177
2019 2 3.2417 18.3202
2018 2 2.0833 9.4533
2017 2 4.4167 19.5488
2016 2 3.3333 15.3919
2015 2 3.6667 12.1843
2014 2 0.0 0.0
2013 2 1.5 4.5
2012 2 1.99 5.97
2011 2 0.75 2.25
2010 2 0.0 0.0
2009 2 1.0 3.0
2008 2 0.0 0.0
2007 2 1.0 3.0
2006 2 0.0 0.0
2005 2 0.0 0.0
2004 2 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Har sendt to artiklar til dette tidsskriftet inneverande år, og har blitt betenkt på tidsskriftet si rolle inn mot andre tidsskrift. I det første tilfellet, blei artikkelen redaksjonelt avvist på grunn av at den var for teknisk for tidsskriftet sine lesarar. Det er fair. Men redaktøren ville gjerne overføre den til Heliyon som var svært positive til mottak (Heliyon har fleire bekymringsmeldinger i kanalregisteret). I det andre tilfellet fekk me to simplistiske fagfellevurdegringar, der redaktøren avviser, men meir enn gjerne vil sende den til Heliyon, og skriv: "Based on the merits of your research and following consultation with the Editors of Heliyon, I am pleased to inform you that your manuscript is very likely to be fast-tracked for acceptance at the journal pending its adequate revision to address the reviewers' comments detailed below." Eg tykkjer alarmen går når ein avviser på grunn av "kvalitet" men nesten kan garantere publikasjon i eit tidsskrift ein har samarbeid med. Det er ein bra artikkel fra ein omfattande studie som er sendt inn, men fagfellevurderingane yter den ikkje rettferd, difor er det heller ingen logikk i at redaktøren tilrår den publisert nokon annan stad. Eg stussa første gangen, men andre gangen Heliyon blei tilbudt, teikna det seg eit mønster. Dette framstår som predatorverksemd, men på ein annan/ny måte. Stiller også spørsmål ved nivå II her.
The "Computers & Education" journal is ranked Q1 in SJR, and the incident reported does not warrant downgrading this journal. Furthermore, it holds the rank of 1 in Educational Technology (sub-category) and is also ranked 1 in Social Sciences as a main category on Google Scholar Metrics.
Hei igjen,

På vedtaksmøtet 20.oktober bestemte vi at vi vil sende tidsskriftet til komiteen for IKT for å få deres vurdering.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Takk for kommentar.

Jeg setter opp tidsskriftet til vedtaksmøtet med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget 20.oktober.

Siden tidsskriftet er på nivå 2, må vi også innhente en vurdering fra fagutvalget for IKT, før vi evt. setter det ned.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk