NO EN Logg inn

Ecotoxicology and Environmental Safety

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Ecotoxicology and Environmental Safety

p-ISSN:

0147-6513         Periode: [1977 .. ]

e-ISSN:

1090-2414         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Nederland

URL:

https://www.sciencedirect.com/journal/ecotoxic[..]

Forlag:

Elsevier

ITAR-kode:

8201

NPI Fagfelt:

Farmasi, farmakologi og toksikologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Elsevier
62 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 2
2023 2
2022 2 1.5 6.0
2021 2 2.4319 12.5917
2020 2 0.5833 4.3363
2019 1 1.0972 2.9349
2018 1 1.9727 2.6018
2017 1 1.1834 1.7459
2016 1 0.4048 1.354
2015 1 0.2 0.5814
2014 1 1.081 1.081
2013 1 1.2709 1.2709
2012 1 1.02 1.02
2011 1 2.3 2.3
2010 1 0.06 0.06
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.6 0.6
2007 1 1.36 1.36
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.99 0.99
2004 1 0.5 0.5
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
I en analyse av innhold av frasen " No data was used for the research described in the article", scorer dette tidsskriftet høyt. Hele 88 artikler ble identifisert for å inneholde denne frasen under Data availability. Alle artiklene er publisert i 2022 og de fleste har tilhørighet til Kina.

Denne uvanlige og selvmotsigende frasen (de identifiserte artiklene er i all hovedsak orginalartikler som inneholder data), og det store antallet artikler på kort tid, er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold.

Tidsskriftet mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eks. på identifiserte artikler (doi):
10.1016/j.ecoenv.2022.114389
10.1016/j.ecoenv.2022.114259
10.1016/j.ecoenv.2022.114240
10.1016/j.ecoenv.2022.114393
10.1016/j.ecoenv.2022.114246
10.1016/j.ecoenv.2022.114170
10.1016/j.ecoenv.2022.114165
10.1016/j.ecoenv.2022.114073
10.1016/j.ecoenv.2022.114226
10.1016/j.ecoenv.2022.114206
10.1016/j.ecoenv.2022.114016
10.1016/j.ecoenv.2022.114324
10.1016/j.ecoenv.2022.113959
10.1016/j.ecoenv.2022.114369
10.1016/j.ecoenv.2022.114288
10.1016/j.ecoenv.2022.114232
10.1016/j.ecoenv.2022.113918
10.1016/j.ecoenv.2022.113973
10.1016/j.ecoenv.2022.113925
10.1016/j.ecoenv.2022.114302
10.1016/j.ecoenv.2022.114199
10.1016/j.ecoenv.2022.114295
10.1016/j.ecoenv.2022.114007
10.1016/j.ecoenv.2022.114301
10.1016/j.ecoenv.2022.114348
10.1016/j.ecoenv.2022.113968
10.1016/j.ecoenv.2022.114120
10.1016/j.ecoenv.2022.113976
10.1016/j.ecoenv.2022.114350
10.1016/j.ecoenv.2022.114277
Foreslå endring til nivå 2, som i DK. Journal har veldig sammenlignbare resultater som e.g. nivå 2 tidskrift Aquatic Toxicology, ift sitering (1.449 mot 1.23 i Aq Tox), IF (3.97 mot 3.88 i Aq Tox).
Takk for godt innspill. Fagkomiteen har diskutert forslaget og har gleden av å meddele at vi støtter forslaget. Endelig avgjørelse tas av Det nasjonale publiseringsutvalget. Mvh Hedvig Nordeng, Ketil Hylland, Ane Gedde-Dahl, Trond V Hansen, Gøril Flaten (fagkomiteen for Farmasi, Farmakologi og Toksikologi)
Takk for godt innspill. Fagkomiteen har diskutert forslaget og har gleden av å meddele at vi støtter forslaget. Endelig avgjørelse tas av Det nasjonale publiseringsutvalget. Mvh Hedvig Nordeng, Ketil Hylland, Ane Gedde-Dahl, Trond V Hansen (fagkomiteen for Farmasi, Farmakologi og Toksikologi)

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk