NO EN Logg inn

European Journal of Medicinal Chemistry

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

European Journal of Medicinal Chemistry

p-ISSN:

0223-5234         Periode: [1974 .. ]

e-ISSN:

1768-3254         Periode: [ .. ]

Språk:

Flerspråklig

Utgiverland:

Frankrike

URL:

https://www.sciencedirect.com/journal/european[..]

Forlag:

Elsevier

Utgiver:

French Société de Chimie Thérapeutique (SCT)

ITAR-kode:

8433

NPI Fagfelt:

Farmasi, farmakologi og toksikologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Elsevier
62 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 1
2022 1 1.0 1.0
2021 1 0.037 0.392
2020 1 0.0625 0.4333
2019 1 0.95 0.9535
2018 1 2.625 3.0494
2017 1 1.2443 2.3555
2016 1 3.625 4.0277
2015 1 2.5208 3.4097
2014 1 3.8074 3.8074
2013 1 1.7 1.7
2012 1 1.63 1.63
2011 1 1.81 1.81
2010 1 1.02 1.02
2009 1 0.61 0.61
2008 1 1.98 1.98
2007 1 0.21 0.21
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.99 0.99
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
I en analyse av innhold av ulike uvanlig fraser, scorer dette tidsskriftet høyt:

"No data was used for the research described in the article": 68 artikler
"The data that has been used is confidential": 11 artikler
"The authors do not have permission to share data": 8 artikler

Total 87 artikler ble identifisert for å inneholde en av disse frasene under Data availability. Alle artiklene er publisert i 2022.

Denne uvanlige og selvmotsigende frasen (de identifiserte artiklene er i all hovedsak orginalartikler som inneholder data), og det store antallet artikler på kort tid, er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold.

Tidsskriftet mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eks. på identifiserte artikler (doi):
10.1016/j.ejmech.2022.114797
10.1016/j.ejmech.2022.114836
10.1016/j.ejmech.2022.114859
10.1016/j.ejmech.2022.115007
10.1016/j.ejmech.2022.114993
10.1016/j.ejmech.2022.114702
10.1016/j.ejmech.2022.114997
10.1016/j.ejmech.2022.114584
10.1016/j.ejmech.2022.114854
10.1016/j.ejmech.2022.114832
10.1016/j.ejmech.2022.114691
10.1016/j.ejmech.2022.114900
10.1016/j.ejmech.2022.114605
10.1016/j.ejmech.2022.114676
10.1016/j.ejmech.2022.114994
10.1016/j.ejmech.2022.114753
10.1016/j.ejmech.2022.114618
10.1016/j.ejmech.2022.114610
10.1016/j.ejmech.2022.114913
10.1016/j.ejmech.2022.114927
10.1016/j.ejmech.2022.114899

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk