NO EN Logg inn

Inorganica Chimica Acta

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Inorganica Chimica Acta

p-ISSN:

0020-1693         Periode: [1967 .. ]

e-ISSN:

1873-3255         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Italia
Nederland

URL:

https://www.sciencedirect.com/journal/inorgani[..]

Forlag:

Elsevier

ITAR-kode:

9285

NPI Fagfelt:

Kjemi og materialteknologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Elsevier
62 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 1
2022 1 0.0 0.0
2021 1 1.0 1.0
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.1667 0.5307
2017 1 0.0 0.0
2016 1 1.25 1.6949
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.8333 0.8333
2012 1 0.5 0.5
2011 1 0.25 0.25
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.77 0.77
2008 1 1.051 1.051
2007 1 0.25 0.25
2006 1 0.33 0.33
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.25 0.25
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Dette tidsskriftet har i den senere tid publisert en rekke artikler med meningsløst innhold.
Mange av disse er riktignok nå trukket av redaktøren, men de skulle aldri ha vært publisert.
Jeg har lagt ved noen eksempler under, hvor problemene beskrives i rapporter publisert på PubPeer.

Problematic paper screener har også identifisert enkelte tidsskrifter med meningsløst innhold:
https://dbrech.irit.fr/pls/apex/f?p=9999:3:::NO:::

At disse artiklene ble akseptert og publisert, viser med all tydelighet at tidsskrfitet mangler den nødenvendige kvalitetskontrollen som er nødvendig for å drive et seriøst tidsskrift.

Eksempler på problematiske artikler:
https://pubpeer.com/publications/CF4C8C78E2A0C9BBB25561CE425CBA#5
https://pubpeer.com/publications/A9EFCD41F2F7B78B177EBFAC1393B4#4
https://pubpeer.com/publications/B518BEE07681594A96D00B1DEFC296#3
https://pubpeer.com/publications/DFB2A66CB982902512BBCACE2D0474#2
https://pubpeer.com/publications/93F8D4A2D4C42260084238CE7EA2AD#4
https://pubpeer.com/publications/2CEBE4B73C10315988D97FD2EB0B64#3
https://pubpeer.com/publications/1D52F2FC71A08627836FD54801EB72#4

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk