NO EN Logg inn

PLOS ONE

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

PLOS ONE

e-ISSN:

1932-6203         Periode: [2006 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

http://www.plosone.org/

Utgiver:

PLOS

ITAR-kode:

1006655

NPI Fagfelt:

Tverrfaglig naturvitenskap og medisin

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

I perioden 29.04.2022 - 04.05.2022 har enkelte tidsskrift hatt feil for DOAJ og Sherpa Romeo.

❌ Ingen kjent publiseringsavtale
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 1
2021 1
2020 1 88.0696 169.5815
2019 1 98.8089 177.9299
2018 1 101.4638 186.3888
2017 1 120.5769 228.2993
2016 1 102.4068 192.9219
2015 1 128.2402 243.8437
2014 1 128.5084 128.5084
2013 1 122.4232 122.4232
2012 1 85.43 84.68
2011 1 47.98 47.98
2010 1 23.22 23.22
2009 1 15.73 15.73
2008 1 6.092 6.092
2007 1 2.851 2.851
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Plos One er "Golden open access" tidsskrift, inkludering bredt fagfelt og rigorøs review process. Tidsskrift er i første kvartal (25% av de beste i verden) og alle vil publisere egen resutater i Plos One. Plos One må løftes på nivo 2 og andre tidsskrift som er ikke i første kvartal (Games og Health Journal), bør flyttes ned til nivå 1.
PlosONE er en åpen Access journal, med bred fagfelt og artiklene blir nedlastet aktivt. Det er ekstra alvorlig review prosess med tre reviewer, og krever ofte videoer og rådata lagret på et sted hvor det er tilgjengelig, som fører til økt kvalitetssikring og bidrar til senere metaanalyse og gjennomsyktlighet.
Dette er et bredt open Access tidsskrift med høyt vitenskapelig nivå med impact factor i første kvartal. Dette må løftes på nivå 2 da det er vesentlig høyere kvalitet på dette tidsskriftet enn også noen som allerede er på nivå 2. Games of Health journal bør flyttes ned til nivå 1.
Plos One (268) H Index og er et open access tidsskrift.Veldig mange av de andre Plos journalene er listet på nivå 2, men Plos One som er en tverrfaglige journal er ikke listet under de fagspesifikke kategoriene. Det er få journaler som gir mulighet for å publisere tverrfaglig slik at
dersom man skal fjerne en annen 2'er journal så bør det være fra en annen kategori

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.

x
https://kanalregister.hkdir.no bruker noen få informasjonskapsler uten betydning for brukeropplevelsen. Les mer. Jeg samtykker