NO EN Logg inn

Journal of Drug Delivery Science and Technology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Drug Delivery Science and Technology

p-ISSN:

1773-2247         Periode: [2004 .. ]

e-ISSN:

2588-8943         Periode: [2015 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Frankrike
Nederland

URL:

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-[..]

Forlag:

Elsevier

ITAR-kode:

1020329

NPI Fagfelt:

Farmasi, farmakologi og toksikologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Elsevier
62 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 1
2022 1 0.1 0.5307
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.6 1.007
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 1.0 1.0
2016 1 0.75 1.5884
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.5 0.5
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
I en analyse av innhold av uvanlige og selvmotsigende fraser scorer dette tidsskriftet høyt.
Under Data availability er følgende fraser detektert:

"No data was used for the research described in the article": 135 artikler.
"The data that has been used is confidential": 27 artikler.
"The authors do not have permission to share data": 11 artikler.

Alle artiklene er publisert i 2022 og de fleste har tilhørighet til Kina og India.

Disse uvanlige og selvmotsigende frasen (de identifiserte artiklene er i all hovedsak orginalartikler som inneholder data), og det store antallet artikler på kort tid, er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold.

Dette viser at tidsskriftet mangler den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler (doi):
10.1016/j.jddst.2022.103570
10.1016/j.jddst.2022.103897
10.1016/j.jddst.2022.104013
10.1016/j.jddst.2022.103657
10.1016/j.jddst.2022.103954
10.1016/j.jddst.2022.103851
10.1016/j.jddst.2022.103888
10.1016/j.jddst.2022.103961
10.1016/j.jddst.2022.103736
10.1016/j.jddst.2022.103821
10.1016/j.jddst.2022.103593
10.1016/j.jddst.2022.103537
10.1016/j.jddst.2022.103882
10.1016/j.jddst.2022.104060
10.1016/j.jddst.2022.103589
10.1016/j.jddst.2022.103874
10.1016/j.jddst.2022.103809

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk