NO EN Logg inn

Small

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Small

p-ISSN:

1613-6810         Periode: [2005 .. ]

e-ISSN:

1613-6829         Periode: [2004 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Tyskland

URL:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/16136829

Forlag:

Wiley-VCH

ITAR-kode:

1020914

NPI Fagfelt:

Kjemi og materialteknologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Wiley
66 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
PRIO - Institutt for fredsforskning
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 2
2023 2
2022 2 1.9931 12.7449
2021 2 0.12 1.9001
2020 2 2.1078 11.973
2019 1 1.2929 1.9296
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.1944 0.829
2015 1 0.8889 0.9428
2014 1 0.0 0.0
2013 1 1.6 1.6
2012 1 0.09 0.09
2011 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
I en analyse av innhold av frasen "Research data are not shared", scorer dette tidsskriftet svært høyt. Hele 958 artikler ble identifisert for å inneholde denne frasen under Data availability. Alle artiklene er publisert i perioden 2021-22, og de fleste har tilhørighet til Kina.

Denne uvanlige og uvitenskapelige frasen, og det store antallet artikler på kort tid fra samme region, er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold.

Det foreligger også eksempler som viser at redaksjonen godtar rettelser av åpenbare falsifiseringer. Jeg viser to eksempler fra rettelser publisert i 2021 (korresponderende rapport fra PubPeer under):

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.202200614
https://pubpeer.com/publications/5B5D3A8677F9E1D24978204773EF6D

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.202102241
https://pubpeer.com/publications/B2E81DEA02FEE9BA6EC3145D42604F

Dette viser at redaksjonen mangler den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler fra frasesøk (doi):
10.1002/smll.202102977
10.1002/smll.202100084
10.1002/smll.202008106
10.1002/smll.202100711
10.1002/smll.202101804
10.1002/smll.202101271
10.1002/smll.202007650
10.1002/smll.202106271
10.1002/smll.202103665
10.1002/smll.202101219
10.1002/smll.202100837
10.1002/smll.202006687
10.1002/smll.202104264
10.1002/smll.202103262
10.1002/smll.202102807
10.1002/smll.202007671
10.1002/smll.202008114
10.1002/smll.202103419
10.1002/smll.202102052
10.1002/smll.202102629
10.1002/smll.202100578
10.1002/smll.202007234
10.1002/smll.202100698
10.1002/smll.202204015
10.1002/smll.202107637
10.1002/smll.202107807

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk