NO EN Logg inn

Frontiers in Environmental Science

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Frontiers in Environmental Science

e-ISSN:

2296-665X         Periode: [2013 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

https://www.frontiersin.org/journals/environme[..]

Forlag:

Frontiers Media S.A.

ITAR-kode:

1024507

NPI Fagfelt:

Tverrfaglig naturvitenskap og medisin

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

I perioden 29.04.2022 - 04.05.2022 har enkelte tidsskrift hatt feil for DOAJ og Sherpa Romeo.

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2022
Frontiers
29 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forskningsstiftelsen Fafo
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Institutt for samfunnsforskning
NIBIO
NILU - Stiftelsen Norsk Institutt For Luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
SINTEF AS
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Veterinærinstituttet
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 1
2021 1
2020 1 2.125 2.4472
2019 1 0.575 1.4036
2018 1 0.25 0.65
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.3333 0.7506
2015 1 1.0 1.0
2014 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Jeg mener denne journalen bør vurderes endret til nivå X. Dette er basert på at de har invitert meg til å redigere en "article collection" (Frontiers' version av "special issue") på et område jeg ikke har noen spesiell kompetanse på, samt den generelle observasjonen at de har et usaklig stort antall åpne "article collections".
Hei igjen,

På vedtaksmøtet diskuterte vi tidsskriftet. Fagkomiteen er enig i at tidsskriftet settes til nivå X.

Mvh,
Lena-Cecilie Linge
Hei,

Takk for melding.
Jeg setter den opp som sak på førstkommende vedtaksmøte, hvor vi da vil gi den en ny vurdering.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.

x
https://kanalregister.hkdir.no bruker noen få informasjonskapsler uten betydning for brukeropplevelsen. Les mer. Jeg samtykker