NO EN Logg inn

Cogent Arts & Humanities

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Cogent Arts & Humanities

e-ISSN:

2331-1983         Periode: [2014 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/oaah20/current

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

1025332

NPI Fagfelt:

Tverrfaglig humanistisk forskning

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

I perioden 29.04.2022 - 04.05.2022 har enkelte tidsskrift hatt feil for DOAJ og Sherpa Romeo.

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2022
Taylor & Francis
45 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bergen Global, Chr. Michelsens Institutt
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets Høgskole
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt For Fredsforskning
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS (NUBU)
NIBIO
NLA Høgskolen
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
Oslo Nye Høyskole
OsloMet - Storbyuniversitetet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør
SINTEF AS
Transportøkonomisk institutt
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Vestlandsforsking
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2022
Taylor & Francis Gull
26 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt For Fredsforskning
NIBIO
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
Oslo Nye Høyskole
Transportøkonomisk institutt
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Vestlandsforsking
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Nivå X vedtak: NPU har mottatt bekymringsmeldinger fra norske forskere på mangelfull fagfellevurdering. NPU har derfor rådført seg med fagkomiteen i tverrfaglig humanistisk forskning og besluttet at vi ønsker innspill fra forskermiljøet gjennom å plassere tidsskriftet på nivå x-listen.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 X
2021 X
2020 1 0.0 0.0
2019 1 3.5 4.3335
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 1.0 1.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Jeg publiserte i tidsskriftet da det var ganske nytt (2015). Jeg fikk to ordentlige og grundige fagfellevurderinger og betydelig veiledning fra redaktøren (som alltid navngis sammen med forfatteren og slik står medansvarlig for nivået på det som publiseres). I etterkant har jeg fagfellevurdert artikler for dem to ganger. I det ene tilfellet frarådet jeg publisering og artikkelen ble ikke publisert. Ut fra min erfaring er det altså ikke grunn til bekymring, men jeg har ikke oppdatert kunnskap om det generelle nivået -- som ser ut til å variere en god del. Jeg er kjent med at tidsskriftet på et tidspunkt ble trollet av open-access motstandere som fikk publisert en parodi av kjønnsforskning der.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.

x
https://kanalregister.hkdir.no bruker noen få informasjonskapsler uten betydning for brukeropplevelsen. Les mer. Jeg samtykker