NO EN Logg inn

Advanced Energy Materials

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Advanced Energy Materials

p-ISSN:

1614-6832         Periode: [2011 .. 2013]

e-ISSN:

1614-6840         Periode: [2011 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Tyskland

URL:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/16146840

Forlag:

Wiley-VCH

ITAR-kode:

1030177

NPI Fagfelt:

Kjemi og materialteknologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Wiley
66 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
PRIO - Institutt for fredsforskning
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 1
2022 1 0.1736 0.8667
2021 1 0.6429 1.3135
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.625 1.0277
2018 1 0.0238 0.2711
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
I en analyse av innhold av frasen "Research data are not shared", scorer dette tidsskriftet høyt. Hele 369 artikler ble identifisert for å inneholde denne frasen under Data availability.
Alle artiklene er publisert i perioden 2021-23 og de fleste har tilhørighet til Kina.

Denne høyst uvanlige og uvitenskapelige frasen, og det store antallet publiserte artikler på kort tid fra samme region, er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold.

Dette viser at redaksjonen mangler den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Det foreligger også eksempler på at tidsskriftet godtar tilsynelatende falsifisering av data.
Eksempel på rettelse (korresponderende PubPeer kommentar under):
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.202100799
https://pubpeer.com/publications/D90D5A8EA818D0F2D070A7CE9C40E4

Eksempel på artikkel med en bekymringsmelding som ikke ble rettet (forfatterne viser ingen rådata, kun tabell og noen kurver):
https://pubpeer.com/publications/87EF83A243EDC944D0D54412AB4260
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201901065

Eksempler på identifiserte artikler med frasesøk (doi):
10.1002/aenm.202203203
10.1002/aenm.202202105
10.1002/aenm.202200650
10.1002/aenm.202200181
10.1002/aenm.202102913
10.1002/aenm.202102447
10.1002/aenm.202101394
10.1002/aenm.202102024
10.1002/aenm.202003799
10.1002/aenm.202202485
10.1002/aenm.202201278
10.1002/aenm.202103015
10.1002/aenm.202003417
10.1002/aenm.202200204
10.1002/aenm.202103892
10.1002/aenm.202102579
10.1002/aenm.202102774
10.1002/aenm.202101958
10.1002/aenm.202101213
10.1002/aenm.202003835
10.1002/aenm.202003685
10.1002/aenm.202201704
10.1002/aenm.202200110

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk