NO EN Logg inn

Solar RRL

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Solar RRL

e-ISSN:

2367-198X         Periode: [2017 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Tyskland

URL:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/2367198X

Forlag:

Wiley-VCH

ITAR-kode:

1031732

NPI Fagfelt:

Kjemi og materialteknologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Wiley
66 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
PRIO - Institutt for fredsforskning
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 1
2022 1 0.0 0.0
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.8 1.1628
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
I en analyse av innhold av den uvanlig frasen "Research data are not shared", scorer dette tidsskriftet høyt. Hele 316 artikler ble identifisert for å inneholde denne frasen under Data availability. Alle artiklene er publisert i perioden 2021-23, og det er stor overvekt av artikler fra Kina.

Publisering av et så stort antall artikler med denne uvanlig og uvitenskapelige frasen og over et relativt kort tidsrom og fra samme region, er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold. Mange av artiklene er knyttet til Kina, som har et stor problem med de såkalte papirmøllene som genererer falske artikler i stort omfang.

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler fra frasesøk (doi):
10.1002/solr.202200369
10.1002/solr.202200025
10.1002/solr.202100737
10.1002/solr.202100463
10.1002/solr.202100181
10.1002/solr.202100114
10.1002/solr.202200487
10.1002/solr.202100890
10.1002/solr.202100598
10.1002/solr.202100515
10.1002/solr.202100216
10.1002/solr.202100048
10.1002/solr.202100067
10.1002/solr.202100019
10.1002/solr.202200657
10.1002/solr.202200174
10.1002/solr.202100917
10.1002/solr.202100442
10.1002/solr.202100351
10.1002/solr.202100068
10.1002/solr.202200310
10.1002/solr.202200281
Solar RRL aims to publish top-quality Rapid Research Letters, Full Papers, Review Articles, and Progress Reports related to all aspects of solar energy conversion. This includes, but is not restricted to, photovoltaics and solar cells (established and new systems), the development, characterization and optimization of materials and devices, photovoltaic modules and systems, their installation and deployment, photocatalysis, solar fuels, photothermal and photoelectrochemical solar energy conversion, energy distribution and grid issues, as well as other aspects. Solar RRL has a 2019 Impact Factor of 7.527
Indeksert i bl.a. Web of Science.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk