NO EN Logg inn

Yearbook of Socio-Economic Constitutions (YSEC)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Yearbook of Socio-Economic Constitutions (YSEC)

p-ISSN:

2662-7124         Periode: [2021 .. ]

e-ISSN:

2662-7132         Periode: [2021 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

https://link.springer.com/bookseries/16495

Forlag:

Springer Nature

NPI Fagfelt:

Rettsvitenskap

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.