NO EN Login

Biomedicine & Pharmacotherapy

Bibliographic Information

International Title:

Biomedicine & Pharmacotherapy

p-ISSN:

0753-3322         Period: [1982 .. ]

e-ISSN:

1950-6007         Period: [2002 .. ]

Language:

English

Country of publication:

France

URL:

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0[..]

Publishing House:

Elsevier

ITAR Code:

7125

NPI Scientific Field:

Biomedicine

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

 Included in publishing agreement :
Consortium agreement Valid until December 31 2024
Elsevier
62 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Level X decision: The National Board of Scholarly Publishing has decided to set the journal to level 0, because the time at level X did not result in any feedback from the scientific community.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 0
2023 1
2022 1 2.0531 5.3184
2021 1 1.1922 3.0948
2020 1 0.6667 1.0277
2019 1 0.6 1.2378
2018 1 0.225 1.1121
2017 1 0.075 0.6259
2016 1 0.05 0.392
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0556 0.0556
2012 1 0.06 0.06
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Biochemistry and Pharmacotherapy ble idenfisert gjennom vår undersøkelse av de såkalte papirmøllene fra Kina. Dette tidsskriftet massedistribuerer fabrikkerte artikler fra Kina, og enkelte av disse ble identifisert tilhørende det vi tror er en spesifikk papirmølle ("Papirmølle 3") basert på flere likehetstrekk i de forskjellige artiklene.

Elsevier har riktignok trukket noen av de 15 forfalskede artiklene vi idenfiserte, men flere er fortsatt ikke trukket. Redaksjonen fremstår som uansvarlige når det tar så lang tid å få trukket helt åpenbare forfalskninger.

Videre fremstår tidsskriftet nærmest som et rent kinesisk tidsskrift, med nesten kun artikler fra Kina.

Vennligst se vår oversikt over identifiserte fabrikkerte artikler i vår oversikt:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13K6zoo2oSATsFlY7YGyvm2_Xs1jibs0RH4nKQP5y8DY/edit#gid=0

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks