NO EN Login

Artificial Cells, Blood Substitutes, and Biotechnology (Ceased 2012)

Bibliographic Information

International Title:

Artificial Cells, Blood Substitutes, and Biotechnology

p-ISSN:

1073-1199         Period: [1994 .. 2012]

e-ISSN:

1532-4184         Period: [1994 .. 2012]

Language:

English

Country of publication:

Canada

URL:

https://www.tandfonline.com/action/journalInfo[..]

Publishing House:

Taylor & Francis

ITAR Code:

573

NPI Scientific Field:

Biomedicine
Additional information: Tidsskriftet ble fjernet fra listen over godkjente kanaler etter en større gjennomgang av kanaler som ikke var brukt av norske forskere siste fem år, samtidig som de ikke var til stede i sentrale internasjonale indekser. Les mer her.

Minimum Criteria

❌ Unregistered editorial board
✅ Peer reviewed
✅ Min. national authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 0 days ago
❌ Not indexed by Sherpa Romeo - Checked 1 day ago
❌ Not included in any publishing agreement
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 0
2022 1 0.0 0.0
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.18 0.18
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
For det første så er dette tidsskrifter registrert med feil tittel.
Det heter nå "Artificial cell, nanomedicine and Biotechnology".

I vår avsløring av kinesiske papirmøller, identifiserte vi 88 helt åpenbart forfalskede artikler publisert i dette tidsskriftet. De tilhører en gruppe av artikler som ble avslørt pga forfalskede Western immunoblot, hvor bakgrunnen var kopiert. Alle disse artiklene ble rapportert i PubPeer, hvor forfatterne alltid får en mulighet til å forklare seg. Ingen forfattere ga tilbakemelding. Forlagshuset Taylor & Francis har riktignok trukket de fleste artiklene etter lang tid og mye press.
Problemet er at de fortsette å publisere liknende artikler, hvor hovedvekten av forfattere er fra Kina (i enkelte utgaver var nær 100% av forfatterne fra Kina, noe som i seg selv er et svært dårlig tegn). Artiklene som publiseres i de nyeste utgavene nå har store likhetstrekk med de forfalskede artiklene vi identifiserte i tidligere utgaver, men papirmøllene er tydeligvis blitt finkere til å unngå å publisere data duplikasjoner.

Jeg vil anbefale at Artificial cells, Nanomedicine and Biotechnology ikke lenger blir listet som et kategori 0 eller 1 tidsskrift.

Link til oversikt over artiklene som så lang er identifisert i en av de mange papirmøllene, hvor dette tidsskriftet er inkludert:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KXqTAyl4j-jVorFPMD2XRpr76LcIKJ0CVyIvRj0exYQ/edit#gid=0
Hei,

Takk for informasjon.

Nå har tidsskriftet fått status som nedlagt. Den nye tittelen har nye ISSN, som betyr at den derfor må registreres som egen kanal om den skal vurderes som godkjent. Siden den ikke er i kanalregisteret, og Artificial Cells, Blood Substitutes, and Biotechnology er nedlagt, gjør vi ikke mer med dette tidsskriftet.

Vi skal imidlertid ta din kommentar med i vurderingen dersom Artificial cell, nanomedicine and Biotechnology skulle komme inn som et forslag til ny publiseringskanal.

Når det gjelder nivå null/publiseringskanaler som settes ned til null, sletter vi dem ikke fra registeret.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks