NO EN Login

Bioengineered

Bibliographic Information

International Title:

Bioengineered

p-ISSN:

2165-5979         Period: [2012 .. ]

e-ISSN:

2165-5987         Period: [2012 .. ]

Language:

English

Country of publication:

United States

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/kbie20/current

Continues:

Bioengineered Bugs

Publishing House:

Taylor & Francis

ITAR Code:

1023352

NPI Scientific Field:

Biosciences

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

❌ Not indexed by Sherpa Romeo - Checked 0 days ago
❌ Not included in any publishing agreement
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Level X decision: The National Board of Scholarly Publishing has decided to set the journal to level 0, because the time at level X did not result in any feedback from the scientific community.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 0
2023 1
2022 1 0.0 0.0
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.0333 0.3753
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 1.0 1.3938
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Bioengineered fremstår som en distributør av høyst tvilsomme artikler fra Kina. Nesten alle artikler som publiseres i dette tidsskriftet har tilknytning til Kina, noe som i seg selv er grunn til bekymring, da Bioengineered er et internasjonalt tidsskrift driftet av Taylor & Francis.

Gjennom en undersøkelse av nesten 150 artikler nylig publisert i Bioengineered har vi grunn til å fastslå at de såkalte papirmøllene bruker dette tidsskriftet hyppig. Denne konklusjonen har vi basert på følgende:

Nær sagt ingen av de rapporterte artiklene i PubPeer har blitt besvart av forskerne bak artiklene
(forfatterne får mulighet til å respondere da e-post sendes til korresponderende forfatter).
Artiklene innholder alvorlig feil i alt fra metodebeskrivelser og presentasjon av data. Feilene er av en slik karakter at de tyder på at erfarne forskere ikke står bak artiklene. Det som går igjen er feil bruk av PCR-primere og antistoffer i Western blotting.
Videre finner vi mange rare formulering, som er typisk for papirmølleprodukter.
Mange artikler mangler godkjennelse for bruk av pasientdata
Artiklene viser en høy grad av selvsitering (ikke uvanlig med 10 siteringer av andre Bioengineered-artikler, ofte fra samme volum).

Taylor & Francis viser ingen vilje til å reagere.

Jeg har lagt ved noen eksempler:
https://pubpeer.com/publications/763729DAFE60309614B41F61ABB547
https://pubpeer.com/publications/3177A215F10B0D2331CA90186B632D
https://pubpeer.com/publications/66F0FA42C708467FF1FE6934DB993B
https://pubpeer.com/publications/982457D1DB75D79CA0A3BC38DF60DA
https://pubpeer.com/publications/5BA0A192203D6F0EDD719E2B419B62
https://pubpeer.com/publications/BBFAD446A65BA25624F1F79CF3676E
https://pubpeer.com/publications/534C00B0D385A6C1D2EC8E48DB8AE8
https://pubpeer.com/publications/523FB98EF08D537FE9CEBAAF3D9D5F
https://pubpeer.com/publications/A75E357AD4F9CB7FBDF721075CC81E
https://pubpeer.com/publications/0A7C5803F986EC57C2CA28D1A543E9
https://pubpeer.com/publications/FD5134A87F6F8DBB0F287B4E7E9CFB
https://pubpeer.com/publications/F67AB319575B655D3A5995549B000E
https://pubpeer.com/publications/8D033DE7EFA3FE58370E719D7B2200
https://pubpeer.com/publications/26653A2F65212D0975B0CDB5A9BCFC
https://pubpeer.com/publications/903D9C8E005112B9170571CA8EB45D
https://pubpeer.com/publications/FEFF68CAD029BEECE45DEEE298F3C5
https://pubpeer.com/publications/561FD4F9BD56248D527977E46D868F
https://pubpeer.com/publications/04537208460F0FDE173ABB6FC0F750
https://pubpeer.com/publications/F13DD7B0DF8953B1DE95BF75AB8336
https://pubpeer.com/publications/32899A6BAF76C9FF96409FA8E1E68F
https://pubpeer.com/publications/C6CFFB032E0E147A4ED239BB726BFF
https://pubpeer.com/publications/CD66F906103C76F530FE9F68E13964

Jeg vil anbefale at Bioengineered ikke lenger listes som et nivå 0 eller 1 tidsskrift.
Publiseringskomitéen støtter forslaget og anbefaler at Bioengineered tas ut av listen og setter på X listen

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks