NO EN Login

Axioms

Bibliographic Information

International Title:

Axioms

e-ISSN:

2075-1680         Period: [2012 .. ]

Language:

English

Country of publication:

Switzerland

URL:

http://www.mdpi.com/journal/axioms

Publishing House:

MDPI

ITAR Code:

1029670

NPI Scientific Field:

Mathematics

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

 Included in publishing agreement :
Institutional agreement Valid until December 31 2023
MDPI
1 Institutions in Agreement: Show [+]
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Institutional agreement Valid until December 31 2023
MDPI
1 Institutions in Agreement: Show [+]
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Level X decision: NPU mottok bekymringsmelding fra fagorganet i matematikk, som ønsket at tidsskriftet skulle plasseres på listen over nivå x kanaler. Fagorganet var usikker på tidsskriftets kvalitet, da det blant annet lovet veldig rask peer review prosess. NPU støttet forslaget fra matematikk og besluttet å plassere tidsskriftet på nivå x-listen. Tidsskriftet mottok ingen kommentarer fra forskersamfunnet etter å ha ligget på nivå x i 6 måneder. I møtet 14. januar 2022 konkluderte NPU med å ikke godkjenne kanalen. Fagorganet i matematikk stilte seg bak en slik anbefaling.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2023 0
2022 0 0.0 0.0
2021 1 1.0 1.0
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
I have reviewed several MDPI-publishing journals. Some of them are improving the quality of peer reviews but my experience with Axioms is very negative. The editor recommended a minor revision for a manuscript that was rejected by two out of four reviewers.
Jeg har vært referee både på MDPI-Mathematics og MDPI-Axioms gjentatte ganger. Jeg har alltid satt som krav å få 4-6 uker på referee jobben og det har aldri vært noe problem. Etter at det ble satt som nivå X sendte jeg inn en artikkel til MPDI-Axioms og fikk i løpet av 3 uker 3 rapporter hvorav to var detaljerte og "to the point".

Vi som arbeider tverrfaglig i IKT og matematikk faller utenom de rene fag-tidsskritene. Axioms har den fordelen at de favner noe bredere enn MDPI-Mathematics så tidsskriftet bør vurderes også av andre faggrupper. Beklager å kaste bort publiseringspoeng ved å sende bidraget til Axioms, men basert på mine erfaringer nå også som forfatter av et bidrag og referee av mange artikler, så kjenner jeg meg ikke igjen i kommentarene til Axioms.
I served as a reviewer of this journal. The editor decided to accept a weak manuscript despite the fact that two of the 4 reviewers recommended rejection. I do not believe the editors of this journal care much about the quality of the published works at the moment.
Dear Pourya,

Thank you for the information.
We have discussed the journal and it has now level 0, meaning that it is not an approved scientific journal that will give publication points.

Kind regards,
Lena-Cecilie Linge
Jeg kan ingen ting om matematikk, så om det er faglige spørsmål om tidsskriftet har jeg ingen synspunkter. Men om man anser det som negativt at et tidsskrift leverer rask review, så tror jeg man måler noe annet enn det man bør måle. Kvaliteten på review har lite å gjøre med hvor mye kalendertid som går med, det er time- og kunnskapsinnsatsen i reviewen som er viktig. Utgiveren har lagt vinn på å sørge for at arbeidsoppgavene ligger øverst i den enkeltes arbeidskurv til enhver tid, det kan være slitsomt for den som skal være reviewer men for forfatterne bør det være positivt at det går få dager med til denne delen av prosessen. Forfatterne blir jo også pisket til å levere rask respons på review man mottar.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks