NO EN Logg inn

Rhinology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Rhinology

p-ISSN:

0300-0729         Periode: [1972 .. ]

e-ISSN:

1996-8604         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

URL:

http://www.rhinologyjournal.com

ITAR-kode:

1818

NPI Fagfelt:

Øre-nese-hals

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

I perioden 29.04.2022 - 04.05.2022 har enkelte tidsskrift hatt feil for DOAJ og Sherpa Romeo.

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 22 dager siden
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sjekket 22 dager siden
❌ Ingen kjent publiseringsavtale
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 2
2022 1
2021 1
2020 1 0.1667 0.5099
2019 1 0.3333 0.6325
2018 1 0.2833 0.9941
2017 1 0.3 0.8536
2016 1 0.4 0.6667
2015 1 0.4167 1.2257
2014 1 0.8723 0.8723
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.25 0.25
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Dette er det viktigste internasjonale tidsskriftet innen rhinologi, som igjen er et av de største fagfeltene i ØNH faget. Impact factor er nå oppe på 3,68, dette er er økning på over 20% bare siste år.
Dette er det viktigste tidsskriftet innen Rhinologi. Dette er tidsskriftet til Europeisk rhinologisk forening og brukes som referansetidsskrift for alle nese- og bihulekirurger.
Rhinology er et internasjonalt fagfellevurdert tidsskrift som i siste årene har økt i impact factor til 2,35. Rhinology er internasjonalt mest anerkjent innen rhinologiske organer. Dette tilsvarer Laryngoscope som er også e tidsskrift innen ØNH-faget som er rangert i gruppe 2.
Ber derfor å vurdere å oppgradere Rhinology.
[Kopiert til NPI fra Kanalregister 2018-09-24]

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.