NO EN Logg inn

Sleep

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Sleep

p-ISSN:

0161-8105         Periode: [1978 .. 2010]

e-ISSN:

1550-9109         Periode: [2010 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://academic.oup.com/sleep

Forlag:

Oxford University Press

Utgiver:

Associated Professional Sleep Societies

ITAR-kode:

1887

NPI Fagfelt:

Nevrologi

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

I perioden 29.04.2022 - 04.05.2022 har enkelte tidsskrift hatt feil for DOAJ og Sherpa Romeo.

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 22 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2022
Oxford University Press
16 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Diakonhjemmet sykehus
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
Institutt for samfunnsforskning
NIBIO
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges Bank
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 2
2022 1
2021 1
2020 1 2.0782 3.4546
2019 1 2.4167 4.523
2018 1 0.6556 1.7008
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.3452 1.3027
2015 1 0.4851 1.5474
2014 1 1.8625 1.8625
2013 1 0.9166 0.9166
2012 1 0.25 0.25
2011 1 0.63 0.63
2010 1 0.56 0.56
2009 1 0.93 0.93
2008 1 0.56 0.56
2007 1 1.41 1.41
2006 1 1.39 1.39
2005 1 0.99 0.99
2004 2 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Tidsskriftet "Sleep" hadde status som nivå2-tidsskrift tidligere og jeg ble overrasket over å se at det har mistet sin status. Impact factor ligger langt over andre søvntidsskrift og artikler som trykkes i "Sleep" har høy klinisk impact blant behandlere.
Faggruppen støtter forslaget om å heve Sleep til nivå 2. Tidsskriftet er det høyest rangerte tidsskriftet som publiserer originalartikler innen søvnforskning og er ledende innen dette forskningsområdet Siteringsindikator (CiteScore) er 8.0. Tidsskriftet er på nivå 2 i Finland.
Det er ingen tidsskrifter for søvnforskning på nivå 2. SLEEP har en impact factor på 5.135 og er det høyest rangerte tidsskriftet for søvnforskning.
Faggruppen støtter forslaget om å heve Sleep til nivå 2. Tidsskriftet er det høyest rangerte tidsskriftet som publiserer originalartikler innen søvnforskning og er ledende innen dette forskningsområdet Siteringsindikator (CiteScore) er 8.0. Tidsskriftet er på nivå 2 i Finland.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.