NO EN Logg inn

Concurrency and Computation

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Concurrency and Computation

p-ISSN:

1532-0626         Periode: [2001 .. ]

e-ISSN:

1532-0634         Periode: [2001 .. ]

Utgiverland:

USA

URL:

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jho[..]

Forgjengere:

Concurrency

Utgiver:

Wiley-Interscience Publishers

ITAR-kode:

7784

NPI Fagfelt:

Informatikk og datateknikk

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

I perioden 29.04.2022 - 04.05.2022 har enkelte tidsskrift hatt feil for DOAJ og Sherpa Romeo.

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 22 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2022
Wiley
52 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bergen Global, Chr. Michelsens Institutt
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Diakonhjemmet sykehus
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt For Fredsforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS (NUBU)
NIBIO
NILU - Stiftelsen Norsk Institutt For Luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
Oslo Nye Høyskole
OsloMet - Storbyuniversitetet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør
SINTEF AS
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 1
2022 2
2021 2
2020 2 4.3667 19.566
2019 2 1.0667 8.0238
2018 2 0.0 0.0
2017 2 2.4417 9.9406
2016 2 2.0 6.0
2015 2 1.8333 8.2537
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.1667 0.1667
2012 1 1.13 1.13
2011 1 0.25 0.25
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.2 0.2
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 1.0 1.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
This journal is at level Q3 in Thomson Reuter with impact factor of 1.447 with limited scope coverage in Computer Science.
It should be transferred to level 1 as its relative position is at mid-level not top which is as following on journal web page:

2019 Journal Citation Reports (Clarivate Analytics): 61/108 (Computer Science, Software Engineering)55/108 (Computer Science, Theory & Methods)

CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE
Impact Factor
1.447 1.268
2019 5 year
JCR® Category Rank in Category Quartile in Category
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 61 of 108 Q3
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 55 of 108 Q3

Data from the 2019 edition of Journal Citation Reports

Publisher
WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA

ISSN: 1532-0626
eISSN: 1532-0634

Research Domain
Computer Science

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.