NO EN Logg inn

International Journal of Project Management

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

International Journal of Project Management

p-ISSN:

0263-7863         Periode: [1983 .. ]

e-ISSN:

1873-4634         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0[..]

Forlag:

Elsevier

ITAR-kode:

4210

NPI Fagfelt:

Økonomisk-administrative fag

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Elsevier
62 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 2
2023 2
2022 1 3.8111 5.8578
2021 1 1.625 2.945
2020 1 0.8583 3.4342
2019 1 3.1167 6.0518
2018 1 5.1 8.7743
2017 1 2.3167 4.7132
2016 1 3.5833 5.239
2015 1 4.0 5.2527
2014 1 1.7 1.7
2013 1 3.0 3.0
2012 1 2.08 2.08
2011 1 1.25 1.25
2010 1 2.25 2.25
2009 1 1.75 1.75
2008 1 1.333 1.333
2007 1 2.0 2.0
2006 1 2.0 2.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 2.0 2.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Det er på tide å vurdere International journal of project management for nivå 2. Journalen har opparbeida seg ein dominerande posisjon i faget prosjektledelse og er den klart leiande journalen på dette feltet. Den er på nivå 2 i Danmark og Sverige ser eg på oversiktslista. Eg går ut frå dei har same nivådeling som vi. Altså heng Noreg etter i å anerkenne denne journalen.
The International Journal of Project Management is ranked by Scopus as number 21 of 209 peer reviewed journals in management. Hence it is among the top ten percent of journals. Moreover, it has an impact factor of 4.3, which is higher than most of the Nivå 2 journals in the Norwegian System. Scholar.google ranks it as worldwide number 3 in HR and Organization journals. This clearly justifies a promotion to Nivå 2.
Denne Journalen bør flyttes opp til nivå 2. Den er den viktigste, mest anerkjente og innflytelsesrike journalen innan prosjektledelse.
Viser til ditt forslag om … på nivå 2. Det nasjonale publiseringsutvalget og de ulike nasjonale fagråd og fagstrategiske enheter har i oppgave å vurdere de publiseringskanalene som skal ligge på nivå 2. Jeg anbefaler deg å kontakte disse instansene. Her er i tillegg utfyllende informasjon om hvordan man melder inn forslag til nivåendring:
http://www.uhr.no/documents/Niv__2___Veledende_notat.pdf

Mvh
Rolf Halse

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk