NO EN Logg inn

Journal of computer and system sciences

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of computer and system sciences

p-ISSN:

0022-0000         Periode: [1967 .. ]

e-ISSN:

1090-2724         Periode: [ .. ]

URL:

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0[..]

ITAR-kode:

9974

NPI Fagfelt:

Informatikk og datateknikk

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

I perioden 29.04.2022 - 04.05.2022 har enkelte tidsskrift hatt feil for DOAJ og Sherpa Romeo.

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 21 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Elsevier
48 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Bergen Global, Chr. Michelsens Institutt
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt for Energiteknikk
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
NIBIO
NILU - Stiftelsen Norsk Institutt For Luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør
SINTEF AS
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 1
2022 2
2021 2
2020 2 1.125 5.8441
2019 2 0.3333 2.2517
2018 2 3.5083 17.7568
2017 2 1.0333 6.4903
2016 2 0.5 2.7577
2015 2 1.1667 4.5708
2014 2 3.9333 11.7999
2013 2 0.25 0.75
2012 2 2.07 6.21
2011 2 0.81 2.43
2010 2 0.34 1.02
2009 2 0.0 0.0
2008 2 0.9 2.7
2007 2 0.0 0.0
2006 2 0.0 0.0
2005 2 0.0 0.0
2004 2 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
This journal current impact factor is mere 1.494 and it should be transferred to level 1. It is at Q3 and Q2 level in web of Science group:

Please see recent web of Science

Impact Factor
1.494 1.67
2019 5 year
JCR® Category Rank in Category Quartile in Category
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE 37 of 53 Q3
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 53 of 108 Q2

Data from the 2019 edition of Journal Citation Reports

Publisher
ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, CA 92101-4495 USA

ISSN: 0022-0000
eISSN: 1090-2724

Research Domain
Computer Science

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.