NO EN Logg inn

Journal of Family Psychology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Family Psychology

p-ISSN:

0893-3200         Periode: [1987 .. ]

e-ISSN:

1939-1293         Periode: [1987 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

http://www.apa.org/pubs/journals/fam/index.aspx

Forlag:

American Psychological Association (APA)

ITAR-kode:

10165

NPI Fagfelt:

Psykologi

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

I perioden 29.04.2022 - 04.05.2022 har enkelte tidsskrift hatt feil for DOAJ og Sherpa Romeo.

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 22 dager siden
❌ Ingen kjent publiseringsavtale
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 2
2022 1
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.125 0.4914
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.75 1.1154
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.25 0.25
2013 1 0.0 0.0
2012 2 0.0 0.0
2011 2 0.0 0.0
2010 2 0.0 0.0
2009 2 0.0 0.0
2008 2 0.0 0.0
2007 2 0.0 0.0
2006 2 0.0 0.0
2005 2 0.0 0.0
2004 2 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Tidsskriftet er ledende innen familiepsykologi, og svært mye sitert i artikler om familierelasjoner, foreldrekonflikter og barns oppvekstbetingelser. Artikler herfra er langt hyppigere sitert i denne litteraturen enn Journal of Marriage and family, som per i dag er eneste tidsskrift fra dette fagfeltet som er rangert som nivå 2. Det anses derfor rimelig at dette tidsskkriftet rangeres som nivå 2.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.