NO EN Logg inn

Molecular Cancer Therapeutics

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Molecular Cancer Therapeutics

p-ISSN:

1535-7163         Periode: [2001 .. ]

e-ISSN:

1538-8514         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

USA

URL:

http://mct.aacrjournals.org/

ITAR-kode:

11704

NPI Fagfelt:

Onkologi

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

I perioden 29.04.2022 - 04.05.2022 har enkelte tidsskrift hatt feil for DOAJ og Sherpa Romeo.

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 21 dager siden
❌ Ingen kjent publiseringsavtale
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 2
2022 1
2021 2
2020 2 0.0 0.0
2019 2 1.1594 7.9928
2018 1 0.1169 0.7227
2017 1 0.0714 0.3474
2016 1 0.0588 0.2837
2015 1 0.0455 0.3153
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.18 0.18
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.67 0.67
2008 1 0.14 0.14
2007 1 0.0 0.0
2006 1 1.1 1.1
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.