NO EN Logg inn

Production and operations management

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Production and operations management

p-ISSN:

1059-1478         Periode: [1992 .. ]

e-ISSN:

1937-5956         Periode: [ .. ]

URL:

http://eu.wiley.com/WileyCDA/

ITAR-kode:

12484

NPI Fagfelt:

Tverrfaglig teknologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Wiley
66 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
PRIO - Institutt for fredsforskning
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2025 2
2024 1
2023 1
2022 1 0.9167 1.812
2021 1 0.3333 0.7506
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 2 0.3333 2.2517
2017 2 0.0 0.0
2016 2 0.0 0.0
2015 2 0.5 2.7577
2014 2 0.0 0.0
2013 2 0.0 0.0
2012 2 0.5 1.5
2011 2 0.0 0.0
2010 2 0.0 0.0
2009 2 0.0 0.0
2008 2 0.0 0.0
2007 2 0.0 0.0
2006 2 0.0 0.0
2005 2 0.0 0.0
2004 2 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
I agree with Prof. Wallace as well.

Since it now has been reclassified "Tverrfaglig teknologi" I think it is time to return to the question.

Arguments for reclassify Production and Operations Management are
- It is on the Financial Times listing as mentioned by Prof. Wallace
- It is ranked on level 2 in both the Danish and Finish system (which is not the case for all journals currently ranked on level 2 in the Norwegian system)
- It has a higher Article Influence score than many of the journals currently ranked on level 2.
- Only 22 of 678 (3.2%) journals in the category "Tverrfaglig teknologi" are currently ranked on level 2
I agree with Prof. Stein Wallace, this journal should be promoted to level 2. It also has a comparative good score (2,84) in the Scimago ranking
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=22405&tip=sid&clean=0
It seems that this top level journal in production and operations management is being downgraded, while the much less famous "operations and production management" remains at 2. That is not easy to understand. Production and Operations management is on the Financial Times listing, and it is hard to understand how that cannot qualify for Level 2.
Assuming you refer to “International Journal of Operations & Production Management” (Scopus citescore 4,21) in your comparison, that journal is part of the NPI scientific field “Business and Finance/ØkAdm” while “Production and Operations Management (Scopus citescore 2,79) is part of the NPI scientific field “Industrial Engineering and Management/IndØk”.

Due to the low number of journals classified as IndØK, maximum three journals can be level 2. Nominations for level 2 journals in IndØk from 2019 are J of Operations Management (citescore 6,13), Int J of Production Economics (citescore 5,42), and Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review (sitescore 3,95).

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk